Vụ Trịnh Xuân Thanh: Kỷ luật hàng loạt cán bộ

TP - Liên quan vụ việc ông Trịnh Xuân Thanh, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương (T.Ư) vừa xem xét, xử lý và đề nghị thi hành kỷ luật đối với nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thuộc tỉnh ủy Hậu Giang, Bộ Nội vụ và Ban Tổ chức T.Ư.

Ông Trịnh Xuân Thanh thời còn đương chức ở PVC. Ảnh: IT.
Ông Trịnh Xuân Thanh thời còn đương chức ở PVC. Ảnh: IT.

Từ ngày 28 đến 30/11, UBKT T.Ư đã họp kỳ thứ 8. Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm UBKT T.Ư chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, UBKT T.Ư đã xem xét, xử lý và đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên và tổ chức đảng.

Cả Bí thư và nguyên Bí thư đều có vi phạm

Về trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh Hậu Giang, theo UBKT T.Ư, cả nguyên Bí thư và Bí thư hiện tại đều có vi phạm. Cụ thể, đối với ông Huỳnh Minh Chắc, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2010-2015, theo UBKT T.Ư, trên cương vị là Bí thư Tỉnh ủy, ông Huỳnh Minh Chắc đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy trình, quy định về công tác cán bộ và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong việc đề nghị, tiếp nhận ông Trịnh Xuân Thanh từ Bộ Công Thương về tỉnh Hậu Giang để giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh và tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Còn ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020, khi ở trên cương vị là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2010-2015, có phần trách nhiệm với các khuyết điểm, vi phạm trong việc đề nghị tiếp nhận ông Trịnh Xuân Thanh từ Bộ Công Thương về làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang và tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Ông Trần Công Chánh cũng sai phạm trong việc chỉ đạo Công an tỉnh cấp biển số xe công cho xe tư nhân để ông Trịnh Xuân Thanh lưu thông trái quy định. Là Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, với trách nhiệm là người đứng đầu, ông Trần Công Chánh đã buông lỏng lãnh đạo, thực hiện chưa nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Xét nội dung, tính chất, mức độ vi phạm; căn cứ Quy định số 181-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, UBKT T.Ư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020. UBKT T.Ư cũng đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Minh Chắc, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2010-2015.

3 Thứ trưởng Bộ Nội vụ có vi phạm, khuyết điểm

Về trách nhiệm của lãnh đạo Bộ Nội vụ, UBKT T.Ư kết luận, bà Trần Thị Hà, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư đã có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc thẩm định quy trình, thủ tục, điều kiện và tiêu chuẩn để trình cấp có thẩm quyền tặng thưởng Huân chương và danh hiệu Anh hùng Lao động cho Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC); tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương cho ông Trịnh Xuân Thanh. UBKT T.Ư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Trần Thị Hà.

Đối với Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, UBKT T.Ư kết luận, ông Tuấn đã có vi phạm, khuyết điểm trong việc thẩm định, cho ý kiến về việc tiếp nhận, tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch và xếp lương công chức cho ông Trịnh Xuân Thanh; thiếu kiên quyết, không đề xuất, kiến nghị với Bộ Công Thương để thu hồi, hủy bỏ các quyết định sai trái trong việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trịnh Xuân Thanh.  Tuy nhiên, UBKT T.Ư kết luận, các vi phạm, khuyết điểm của Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, chưa đến mức phải thi hành kỷ luật; yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, sâu sắc và có biện pháp khắc phục.

Đối với ông Nguyễn Duy Thăng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, theo UBKT T.Ư, ông Thăng có vi phạm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện việc thẩm định, đề xuất cấp có thẩm quyền phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Trịnh Xuân Thanh. UBKT T.Ư đề nghị Ban Bí thư xem xét xử lý đối với ông Nguyễn Duy Thăng theo Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp T.Ư về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

UBKT T.Ư cũng kết luận, tập thể Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2011-2016 có các vi phạm, khuyết điểm như không kịp thời sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng theo quy định của Bộ Chính trị; thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, dẫn đến vi phạm, khuyết điểm trong việc thẩm định, cho ý kiến về tuyển dụng, bổ nhiệm ngạch, xếp lương công chức và đề nghị phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho ông Trịnh Xuân Thanh; thẩm định đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng cho Tổng Công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và ông Trịnh Xuân Thanh. Bên cạnh đó, chưa kịp thời chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trong Bộ tham mưu, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung, ban hành một số quy định về công tác cán bộ và công tác thi đua, khen thưởng.

“Những khuyết điểm, vi phạm nêu trên đã ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng và của Bộ Nội vụ. UBKT T.Ư yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, sâu sắc và có biện pháp khắc phục kịp thời”, UBKT T.Ư nêu rõ.

Xét nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, UBKT T.Ư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020; đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Minh Chắc, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2010-2015.

Về trách nhiệm của lãnh đạo Bộ Nội vụ, UBKT T.Ư kết luận, bà Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Đối với Thứ trưởng Trần Anh Tuấn, UBKT T.Ư kết luận, các vi phạm, khuyết điểm chưa đến mức phải thi hành kỷ luật. Yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, sâu sắc và có biện pháp khắc phục. Đối với Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng, UBKT T.Ư đề nghị Ban Bí thư xem xét xử lý theo Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp T.Ư về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng