Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng:

Vụ Unilever, Sabeco, kiểm toán kết luận gì mà lại như thế?

TPO - Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, trong 10 vụ tòa xử thì cơ quan thuế thua cả 10, hay như vụ Unilever, Sabeco, kiểm toán kết luận 2 lần nhưng lại ra 2 số khác nhau, rồi ông đặt câu hỏi, kết luận gì mà lại như thế?

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng
Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng

Sáng 21/2, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật quản lý thuế sửa đổi. Liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Kiểm toán Nhà nước và cơ quan Thanh tra Nhà nước, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, nhiều ý kiến ý kiến đề nghị điều chỉnh (khoản 2 Điều 21 và khoản 2 Điều 22) theo hướng Kiểm toán Nhà nước, cơ quan Thanh tra Nhà nước chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kiến nghị.

Tiếp thu ý kiến ĐBQH, để bảo đảm thống nhất với quy định tại Luật Kiểm toán nhà nước và Luật Thanh tra, ban thẩm tra và cơ quan soạn thảo tiếp thu, chính lý theo hướng, cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Thanh tra nhà nước chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kết luận do Kiểm toán nhà nước, cơ quan thanh tra ban hành và bỏ khoản 3 Điều 110 và khoản 3 Điều 119 của dự thảo Luật trình Quốc hội.

Đồng thời, để khắc phục tồn tại trong thực tiễn phát sinh khi cơ quan Kiểm toán Nhà nước và cơ quan Thanh tra nhà nước tiến hành thanh tra, kiểm toán cơ quan quản lý thuế có liên quan đến nghĩa vụ người nộp thuế, hai bên thống nhất sửa đổi theo hướng, cơ quan Kiểm toán Nhà nước và cơ quan Thanh tra nhà nước phải có trách nhiệm gửi văn bản có kiến nghị cho người nộp thuế về các nội dung có liên quan đến nghĩa vụ của người nộp thuế và người nộp thuế có trách nhiệm thực hiện theo kiến nghị, kết luận của cơ quan Kiểm toán Nhà nước và cơ quan thanh tra.

Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga cho rằng, đã gắn đến quyền thì phải đi liền với trách nhiệm. Song với những quy định tại điều 21, và 22, nếu khi kiện ra tòa thì không thể kiện kiểm toán được, hệ thống tố tụng sẽ không làm được, nên cần phải điều chỉnh cho phù hợp.

Cũng theo bà Nga, thuế là nguồn thu cơ bản của nhà nước. Tuy nhiên vừa qua có nổi lên việc thất thu thuế, vậy luật này có giải quyết được tình trạng trốn thuế, chống thất thu, thậm chí chấm dứt tình trạng thỏa thuận, “cưa đôi” giữa người thu và người nộp thuế không? Vừa là cơ quan quản lý, thu thuế, lại vừa được quyền xóa nợ, vậy có kiểm soát được quyền lực không? Kinh doanh trên mạng có thuộc phạm vi sửa đổi trong luật này không?...

Đề cập đến vấn đề trách nhiệm của cơ quan kiểm toán, thanh tra, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2018 đã phát sinh 14 vụ kiện, trong đó đã xử 10 vụ thì cơ quan thuế thua cả 10. Khẳng định ai ra kết luận thì phải có trách nhiệm, theo ông Dũng, người kết luận cuối cùng phải là kiểm toán.

Đặc biệt, ông cũng dẫn dụ một số trường hợp kết luận kiểm toán, điển hình như vụ Unilever, Sabeco, kiểm toán kết luân 2 lần nhưng lại ra 2 số khác nhau. “Hiện Unilever chỉ chấp nhận hơn 300 tỷ. Kết luận gì mà lại như thế? Viết lại cũng được nhưng chúng tôi xin tiếp thu, phải rõ trách nhiệm”, ông Dũng nhấn mạnh.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá