Vượt biên chế: Người đứng đầu phải bồi hoàn, bị xử lý trách nhiệm

TPO - Sẽ sửa đổi Nghị định về quản lý biên chế công chức được đề xuất theo hướng bổ sung trách nhiệm của người đứng đầu bộ, ngành, địa phương thực hiện không đúng quy định về quản lý biên chế công chức.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến cho dự thảo nghị định thay thế Nghị định 21/2010 và Nghị định 110/2015 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức. Bộ Nội vụ cho rằng, sau 9 năm thực hiện, nghị định này đã bộc lộ một số bất cập, nổi lên là việc chưa quy định hình thức xử lý đối với người đứng đầu bộ, ngành, địa phương thực hiện không đúng quy định về quản lý biên chế công chức. Do vậy cần xây dựng nghị định mới để khắc phục những bất cập, hạn chế hiện nay.

Trên cơ sở đó, dự thảo lần này được sửa đổi theo hướng bổ sung trách nhiệm của người đứng đầu bộ, ngành, địa phương thực hiện không đúng quy định về quản lý biên chế công chức. Cụ thể, người đứng đầu sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm theo quy định của Đảng và pháp luật; đưa vào xem xét phân loại đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm.

Bên cạnh đó, người đứng đầu phải bồi hoàn số kinh phí đã sử dụng vượt quá số biên chế công chức được giao hoặc thực hiện không đúng đối tượng, không đúng quy định về quản lý, sử dụng số biên chế công chức.

Dự thảo cũng đề nghị quy định trách nhiệm của bộ trưởng, quản lý ngành, lĩnh vực trong ban hành thông tư hướng dẫn xác định định mức biên chế công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện thuộc phạm vi quản lý ngành sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ. Việc này nhằm phù hợp với thực tế và rõ trách nhiệm của bộ quản lý ngành.

Ngoài nghị định này, Chính phủ cũng đang đề nghị sửa đổi, bổ sung một số điều của hai Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Việc sửa đổi nhằm tách bạch giữa đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức; hoàn thiện các quy định về vị trí việc làm, về công tác tuyển dụng công chức, về chính sách thu hút nhân tài và các quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức.

Đồng thời, hoàn thiện các quy định về quản lý cán bộ, công chức cấp xã nhằm bảo đảm tinh giản đội ngũ, nâng cao chất lượng và có cơ chế liên thông đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện việc rà soát, tổ chức, sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, xã theo yêu cầu của Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá