Xã hội hóa gắn với quản lý tốt các hoạt động văn hóa

TP - Ngày 21/7/2006 tại Nha Trang, Bộ VHTT tổ chức Hội nghị Đánh giá 10 năm thực hiện Nghị định 87/CP, 1 năm thực hiện Chỉ thị 17/2005/CT - TTg và triển khai Nghị định 11/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

10 năm thực hiện NĐ 87/CP đã tạo được sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của toàn xã hội về trách nhiệm làm trong sạch môi trường văn hóa, hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa.

Các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng được đưa vào khuôn khổ pháp luật, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc…

Khi tệ nạn sử dụng heroin, “thuốc lắc”, múa khỏa thân… rộ lên tại một số quán bar, vũ trường ở TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, ngày 25/5/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 17/2005/Ct-TTg về việc chấn chỉnh hiện tượng mới nảy sinh này.

Chỉ thị 17/2005/CT-TTg đã được thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả tốt về nhiều mặt, góp phần tích cực vào những thành tựu của 10 năm thực hiện NĐ 87/CP…

Các đại biểu dự hội nghị tập trung thảo luận việc thực hiện NĐ 11/2006/NĐ-CP và NĐ 56/2006/NĐ-CP.

Tại hội nghị, tân Bộ trưởng VHTT Lê Doãn Hợp nhận định, ngành văn hoá có phần lúng túng, chậm trễ, buông lỏng quản lý trước thực tế đa dạng, đa chiều của cuộc sống.

Bộ trưởng nêu 10 nhiệm vụ để thực hiện NĐ 11/2006/NĐ-CP và nhấn mạnh đến 5 trọng tâm của công tác Văn hóa thông tin trong thời gian tới là: Nếp sống văn hoá, tập trung cho văn hoá gia đình và gia đình văn hoá; bảo tồn di sản văn hoá vật thể và phi vật thể; tăng cường quản lý báo chí và xuất bản; xã hội hoá các hoạt động văn hoá gắn với quản lý tốt các dịch vụ văn hoá; đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ lâu dài gồm cả cán bộ chuyên môn nghiệp vụ, cán bộ quản lý và cán bộ đầu đàn.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá