Xây dựng 5 đảo Thanh niên

TPO - Theo Đề án xây dựng đảo Thanh niên mà Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt thì trong giai đoạn 2013-2020 sẽ có 5 đảo được lựa chọn xây dựng thành đảo Thanh niên.

Xây dựng 5 đảo Thanh niên

Trong đó, có ba đảo xây dựng mới là Đảo Trần thuộc huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh; Đảo Hòn Chuối thuộc huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau; Đảo Thổ Châu thuộc huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Hai đảo tiếp tục đầu tư xây dựng là Đảo Thanh niên Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng và Đảo Thanh niên Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị.

Theo định hướng chung của Đề án, các đảo Thanh niên sẽ được quy hoạch, sắp xếp dân cư trên đảo; xây dựng cơ sở hạ tầng; bảo vệ môi trường sinh thái; phát triển các ngành nghề; Văn hóa, y tế, giáo dục; Bảo vệ quốc phòng-an ninh.

Mục tiêu của Đề án xây dựng đảo Thanh niên là phát huy vai trò xung kích của thanh niên và các hộ gia đình trẻ tham gia khai thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của biển đảo, xây dựng kinh tế hộ gia đình bền vững góp phần bảo vệ vững chắc biển đảo.

Xây dựng 5 đảo Thanh niên thành các cụm dân cư mới có quy hoạch đồng bộ, phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế của biển đảo Việt Nam, đáp ứng các yêu cầu chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2020.

Xây dựng đảo Thanh niên gắn với phát triển lực lượng Thanh niên xung phong xung kích thực hiện chiến lược phát triển kinh tế biển đảo Việt Nam, góp phần đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ tham gia củng cố và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trên các đảo; Thông qua việc đầu tư xây dựng đảo Thanh niên nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, ý thức quốc phòng-an ninh, ý chí vượt khó vươn lên, nâng cao nhận thức bảo vệ biển đảo cho thế hệ trẻ.

Xây dựng 5 đảo Thanh niên - ảnh 1 Xây dựng đảo Trần (Cô Tô) thành đơn vị hành chính cấp xã.

 Cụ thể, Đề án sẽ xây dựng đảo Trần thành đơn vị hành chính cấp xã. Trong đó, thu hút thanh niên xung phong và các hộ gia đình trẻ ra xây dựng đảo để khai thác tiềm năng kinh tế biển, phát triển sản xuất kết hợp bảo vệ quốc phòng-an ninh vùng biển phía Bắc Vịnh Bắc Bộ.

Xây dựng 5 đảo Thanh niên - ảnh 2 Đảo Hòn Chuối, Cà Mau

Đảo Hòn Chuối cũng được xây dựng thành đơn vị hành chính cấp xã; thu hút một bộ phận gia đình trẻ làm nòng cốt, sắp xếp, ổn định dân cư tại chỗ, khai thác tiềm năng kinh tế biển, phát triển sản xuất kết hợp bảo vệ quốc phòng-an ninh vùng biển Tây Nam.

Xây dựng 5 đảo Thanh niên - ảnh 3 Đảo Thổ Châu
Còn Đảo Thổ Châu sẽ được sắp xếp, ổn định dân cư tại chỗ, khai thác tiềm năng kinh tế biển, phát triển sản xuất kết hợp bảo vệ quốc phòng-an ninh vùng biển Tây Nam.

 

Xây dựng 5 đảo Thanh niên - ảnh 4 Đảo Bạch Long Vỹ

Đảo Bạch Long Vỹ sẽ duy trì lực lượng Thanh niên xung phong hiện có, phát triển sản xuất, dịch vụ và tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân.

Xây dựng 5 đảo Thanh niên - ảnh 5 Đảo Cồn Cỏ

Đảo Cồn Cỏ tiếp tục thu hút các hộ gia đình trẻ, ổn định sản xuất, phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân.

Theo chính sách thu hút, các hộ gia đình thanh niên, cán bộ, đội viên Thanh niên xung phong ra định cư và làm nhiệm vụ trên đảo được hưởng các chính sách liên quan theo Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/1/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với Thanh niên xung phong và một số chính sách khác.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá