Xây dựng đất nước trên tinh thần dân chủ, tôn trọng các ý kiến khác nhau

TPO - Một trong những mục tiêu và chương trình hành động được MTTQ Việt Nam đề ra trong nhiệm kỳ tới là tạo điều kiện để mọi người dân bày tỏ chính kiến, đóng góp xây dựng Đảng, Nhà nước và xây dựng đất nước trên tinh thần dân chủ, tôn trọng các ý kiến khác nhau nhưng không trái với lợi ích của quốc gia, dân tộc.

Ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam (ảnh Như Ý)
Ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam (ảnh Như Ý)

Báo cáo chính trị do Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh trình bày trong phiên khai mạc Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX (sáng 19/9) nhấn mạnh những mục tiêu và chương trình hành động để tăng cường khối đại đoàn kết, mở rộng dân chủ.

Theo ông Lềnh, MTTQ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tập hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân để kịp thời phản ánh đến các cơ quan Đảng, Nhà nước. Tạo điều kiện để mọi người dân bày tỏ chính kiến, đóng góp xây dựng Đảng, Nhà nước và xây dựng đất nước trên tinh thần dân chủ, tôn trọng các ý kiến khác nhau nhưng không trái với lợi ích của quốc gia, dân tộc. Theo dõi, giám sát và đôn đốc việc xử lý, giải quyết các ý kiến, kiến nghị, đáp ứng yêu cầu cấp thiết, chính đáng của Nhân dân.

Xây dựng đất nước trên tinh thần dân chủ, tôn trọng các ý kiến khác nhau - ảnh 1 Các đại biểu tham dự Đại hội (ảnh Như Ý)

Bên cạnh đó, thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh

Một nhiệm vụ quan trọng khác cũng được ông Lềnh nêu ra là việc tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời tạo môi trường để Nhân dân phát huy quyền làm chủ, bày tỏ ý kiến, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền các cấp.

Tổ chức góp ý và tập hợp ý kiến của Nhân dân tham gia vào các dự thảo văn kiện và sáng kiến tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đất nước vào dịp Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.  Đồng thời tham gia xây dựng, phản biện dự thảo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng