Xây dựng pháp luật phục vụ đàm phán gia nhập WTO

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp để nghe đại diện Chính phủ trình bày báo cáo về một số vấn đề liên quan đến chương trình xây dựng pháp luật phục vụ đàm phán gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Theo báo cáo của Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển, Việt Nam bắt đầu đàm phán để gia nhập tổ chức này từ tháng 7/1998 và đến nay đã đàm phán song phương được với hơn 20 đối tác. Đàm phán gia nhập WTO diễn ra trên 2 kênh: kênh đa phương (đàm phán việc tuân thủ các hiệp định của WTO) và kênh song phương (đàm phán mở cửa thị trường hàng hóa, dịch vụ).

Đàm phán đa phương diễn ra tại các phiên họp của Ban Công tác về việc Việt Nam gia nhập WTO để làm rõ chế độ thương mại của Việt Nam và đàm phán điều chỉnh chế độ đó cho phù hợp với các nguyên tắc được quy định trong các hiệp định của WTO.

Tại phiên họp thứ 9 (tháng 12/2004) dựa trên những tiến bộ đã đạt được trong việc cam kết thực hiện các định chế của WTO, Ban Công tác đã đưa ra dự thảo Báo cáo về việc Việt Nam gia nhập WTO cho các thành viên góp ý kiến. Việc xây dựng dự thảo Báo cáo này đánh dấu việc đàm phán gia nhập WTO của Việt Nam đã bước sang giai đoạn cuối.

Về đàm phán song phương cho đến nay có 27 đối tác đặt yêu cầu với Việt Nam cả về lĩnh vực hàng hóa và dịch vụ. Trong số này đã kết thúc đàm phán với 6 đối tác là Áchentina, Braxin, Cuba, Chilê, EU, Xinhgapo. Như vậy, Việt Nam còn phải đàm phán với 21 đối tác nữa. Trong tháng 3 này, Việt Nam sẽ có các phiên họp đàm phán song phương với Nhật Bản, Hoa Kỳ và một số đối tác khác.

Bộ trưởng Trương Đình Tuyển nêu rõ chương trình xây dựng pháp luật là một trong những tài liệu chủ chốt thể hiện cam kết của nước xin gia nhập trong việc thực hiện các nghĩa vụ WTO. Trên cơ sở rà soát tổng thể hệ thống pháp luật, Việt Nam đã đưa ra chương trình xây dựng pháp luật phục vụ đàm phán gia nhập WTO và đã được các thành viên WTO đánh giá cao.

Tuy nhiên, để hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu đàm phán, các thành viên mong muốn Việt Nam đẩy nhanh hơn nữa thời điểm ban hành một số văn bản trong chương trình xây dựng pháp luật. Trên tinh thần đó, Chính phủ đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội cho điều chỉnh Chương trình xây dựng pháp luật năm 2005.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và nhất trí với đề nghị của Chính phủ về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng pháp luật phục vụ đàm phán gia nhập WTO, đồng thời đề nghị Chính phủ khẩn trương chỉ đạo các cơ quan hữu quan chuẩn bị việc sửa đổi, bổ sung các dự án luật, pháp lệnh liên quan và có Tờ trình chính thức về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng pháp luật phục vụ đàm phán gia nhập WTO tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XI họp vào tháng 5 tới.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá