Xây dựng phong cách lãnh đạo, nói đi đôi với làm

TPO - Sáng 28/8, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Chủ tịch nước và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh LK
Hội thảo khoa học cấp quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh LK

Tại Hội thảo, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nhắc lại lời căn dặn của Bác về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt về vấn đề đoàn kết phải giữ gìn “như giữ gìn con ngươi trong mắt mình”.

Thực hiện theo lời dạy của Người, ông Phạm Minh Chính cho rằng, mỗi cấp ủy đảng và đảng viên với thái độ thẳng thắn, xây dựng, cần nghiêm túc tự phê bình và phê bình, nâng cao ý thức kỷ luật, xây dựng phong cách lãnh đạo, tác phong làm việc, tôn trọng Nhân dân, phục vụ Nhân dân, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động, công tác, nói đi đôi với làm để có được niềm tin của Nhân dân, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch.

Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong các kỳ đại hội, Đảng ta đã ban hành các nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng. Liên tục trong hai nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biển hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Theo Trưởng Ban Tổ chức TƯ, trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh đến yếu tố công việc với con người. Con người trong tư tưởng Hồ Chí Minh là Nhân dân. Người căn dặn Nhà nước phải có chính sách cụ thể để giúp đỡ, nâng cao đời sống của các tầng lớp Nhân dân sau chiến tranh.

“Di chúc của Người viết: Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế, văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống Nhân dân”, ông Phạm Minh Chính nêu.

Thực hiện di nguyện của Bác, từ năm 1986 Đảng ta đã tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống của Nhân dân. Từ một nước nông nghiệp lạc hậu, thường xuyên thiếu lương thực thực phẩm phải xin viện trợ, nhập khẩu, đến nay Việt Nam đã trở thành một trong những nước phát triển và đứng đầu trong số các nước xuất khẩu nông sản trên thế giới. 

Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, nhưng theo ông Chính, nước ta hiện nay vẫn ở nhóm thu nhập thấp, trung bình thấp, kinh tế phát triển chưa bền vững, nguy cơ tụt hậu... Thực tế đó đòi hỏi toàn đảng, toàn dân ta phải cố gắng, nỗ lực lao động sáng tạo, tiếp thu những thành tựu khoa học, tạo nền tảng để tiếp tục xây dựng đất nước Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng