Xếp lương đối với lao động tốt nghiệp theo 3 cấp trình độ nghề

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa giao Bộ LĐ, TB&XH phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan hướng dẫn xếp lương đối với lao động tốt nghiệp theo 3 cấp trình độ nghề (cao đẳng, trung cấp, sơ cấp nghề) theo thẩm quyền.

Nhà nước hiện chưa quy định và hướng dẫn cụ thể để cho các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp và các doanh nghiệp có căn cứ xếp lương và trả lương đối với lao động tốt nghiệp theo 3 cấp trình độ nghề. Hơn nữa, theo quy định của Luật Dạy nghề, đào tạo theo 3 cấp trình độ nghề tương đương đào tạo chuyên nghiệp về yêu cầu trình độ đầu vào, thời gian đào tạo, quy định về yêu cầu cấp phát văn bằng chứng chỉ tốt nghiệp.

Sự khác nhau giữa đào tạo nghề và đào tạo chuyên nghiệp chỉ là cách thức thực hiện chương trình đào tạo. Chương trình đào tạo theo 3 cấp trình độ nghề có thời gian thực hành nghề chiếm tới 70% thời lượng đào tạo.

Vì vậy, việc quy định xếp lương đối với lao động tốt nghiệp theo 3 cấp trình độ nghề theo quy định của Luật Dạy nghề là cần thiết, nhằm khuyến khích lao động tham gia học nghề, bảo đảm công bằng với lao động đào tạo chuyên nghiệp, từng bước gắn tiền lương của người lao động với trình độ đào tạo, tránh lãng phí nguồn nhân lực.

Theo thông tin từ Bộ LĐ, TB&XH, tính đến cuối năm 2009, cả nước có 107 trường cao đẳng nghề, trong đó có 81 trường công lập; 265 trường trung cấp nghề, trong đó có 190 trường công lập; 684 trung tâm dạy nghề, trong đó có 447 trung tâm công lập và còn có trên 1.000 cơ sở dạy nghề thường xuyên.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá