Xin lập quy hoạch chi tiết Khu Hoàng thành Thăng Long

TP - Bộ Xây dựng vừa xin ý kiến Thủ tướng về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội (tỷ lệ 1/500).

> Phát huy vai trò cộng đồng trong bảo tồn di sản văn hóa

Theo hồ sơ đề cử Di sản Văn hóa Thế giới UNESCO, khu di tích Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội có diện tích 18,353 ha.

Khu vực lập quy hoạch bao gồm khu di tích Thành cổ Hà Nội và khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu.

Đối tượng nghiên cứu quy hoạch gồm: Các công trình, di tích, không gian cảnh quan; các di chỉ, di vật khảo cổ học đã được phát lộ và nằm dưới lòng đất hiện chưa có điều kiện thực hiện khảo cổ học.

Quy hoạch này có đặc thù để “mở”, tạo điều kiện tiếp tục nghiên cứu về khảo cổ, bảo tồn, tôn tạo… đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ vùng đệm theo kiến nghị của UNESCO để đảm bảo các yêu cầu và bảo vệ và quản lý di sản.

Xác định vùng ảnh hưởng, tác động giữa Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long và các khu vực phụ cận: Khu phố cổ, phố cũ, khu vực Hồ Gươm, Hồ Tây, khu vực cảnh quan sông Hồng, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ Tịch.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá