Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Thành lập Đảng, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu:

Xóa bỏ giáo điều xơ cứng

TP - “Khuyến khích tính chủ động, sáng tạo, xóa bỏ giáo điều xơ cứng, tạo ra trong đảng, trong dân một không khí dân chủ, cởi mở, thoải mái mà vẫn giữ vững được nguyên tắc, kỷ cương”.

Đó là nội dung của bài “Đảng cộng sản Việt Nam tám mươi xuân” dài gần 6.000 từ của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Thành lập Đảng.

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: Nguồn internet

Tiền Phong
trân trọng trích giới thiệu bài của đồng chí Lê Khả Phiêu, do TTXVN phát toàn văn ngày 3-2. Các tiêu đề trong bài do Tiền Phong đặt.

Những tồn tại trong Đảng, kết quả đấu tranh còn thấp

Trong quá trình xây dựng Đảng ta, Hồ Chủ tịch từng nhắc phải luôn luôn chú ý hai vấn đề phải đề phòng:

Thứ nhất, sai lầm về đường lối. Do quan liêu tự mãn xa rời quần chúng, xa rời thực tiễn.

Thứ hai nội bộ Đảng suy thoái biến chất. Thoái hóa biến chất là thoái hóa bản chất giai cấp công nhân của Đảng, suy giảm lòng yêu nước thương dân, suy giảm tinh thần phục vụ nhân dân, niềm tin vào giai cấp công nhân, suy giảm tinh thần xã hội chủ nghĩa, lý tưởng cách mạng.

Những tồn tại trong Đảng ta hiện nay tuy đã có đấu tranh song đạt kết quả thấp, những biểu hiện tiêu cực như tham nhũng, quan liêu, cá nhân chủ nghĩa vẫn kéo dài, niềm tin trong Đảng, trong dân đang bị ảnh hưởng, uy tín của một số đảng viên cộng sản bị giảm sút.

Những nguyên tắc cơ bản của Đảng về tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình chấp hành chưa thật nghiêm và còn hình thức. Quan hệ giữa Đảng, giữa Nhà nước với dân có những biểu hiện chưa thực hết lòng vì dân phục vụ. Chưa thực bảo vệ tính chất dân chủ, bảo vệ và giải quyết nguyện vọng chính đáng của dân, khiến lòng dân không yên.

Trong khi đó thì ta vẫn chủ quan chưa thấy sâu sắc sự giảm sút lòng tin của không ít người dân đối với Đảng, với Nhà nước, với những cán bộ đảng viên thiếu gương mẫu về đạo đức, thiếu tầm cao về trí tuệ.

Phải đảm bảo quyền dân chủ của dân

Phải thực sự phát huy dân chủ trong Đảng thì mới phát huy được dân chủ ngoài xã hội, thực hành dân chủ ngoài xã hội tốt cũng là nhân tố quan trọng để thực hành dân chủ trong Đảng.

Chúng ta đã sửa chữa sai lầm tuyệt đối hóa vai trò của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, nhưng chúng ta không hề coi nhẹ vai trò, tác dụng tích cực trở lại của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa đối với sự phát triển của lực lượng sản xuất công nghiệp, hiện đại.
Vì vậy, phải đảm bảo quyền dân chủ của dân (dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra), phải có những quy định cụ thể, thông báo rõ ràng, công khai và thực hiện một cách nghiêm túc. Khuyến khích tính chủ động, sáng tạo, xóa bỏ giáo điều xơ cứng, tạo ra trong đảng, trong dân một không khí dân chủ, cởi mở, thoải mái mà vẫn giữ vững được nguyên tắc, kỷ cương.

Đảng phải đổi mới trong công tác cán bộ, từ việc bố trí, sắp xếp, đề bạt, tuyển chọn cán bộ lãnh đạo ở trung ương, các đoàn thể cho đến các địa phương.

Cán bộ Đảng, cán bộ nhà nước các cấp là cán bộ của nhân dân, cho nên phải thực hành dân chủ rộng rãi trong việc tham khảo ý kiến nhân dân, đánh giá, giới thiệu, đề cử, ứng cử, kiểm tra, thảo luận và bầu cử từ đại hội chi bộ lên đến Đại hội Đảng toàn quốc.

Nhất thiết không giới thiệu, không đưa vào danh sách, không bầu cử những người tham nhũng và thiếu trách nhiệm trong chống tham nhũng, những người không kiên định độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, không có khả năng thực tế, thiếu gắn bó với nhân dân, không dũng cảm tự phê bình và phê bình. Đấu tranh loại bỏ tệ chạy chức, chạy quyền mua lòng nhau để kiếm phiếu.

 Theo TTXVN

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá