Xóa bỏ tâm lý dựa dẫm ngân sách

TP - “Đổi mới hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập phải theo nguyên tắc thị trường, có vai trò dẫn dắt của nhà nước nhưng nhà nước không bao cấp xin - cho, xóa bỏ tâm lý ỷ lại vào ngân sách nhà nước”, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Bộ Nội vụ.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Bộ Nội vụ.

Ngày 22/6, làm việc tại Bộ Nội vụ về đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết, Đề án đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập trình Hội nghị Trung ương lần thứ sáu gồm ba thành tố đổi mới gồm: Cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức, sắp xếp lại hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL).

Quá trình xây dựng đề án sẽ là cơ hội để nhà nước nhìn nhận thực trạng về số lượng đơn vị, người lao động, phương thức tổ chức, hiệu quả hoạt động của hệ thống các đơn vị công lập cung cấp dịch vụ công cho xã hội.

Từ đó, xác định các chủ trương, định hướng mới về tổ chức lại hệ thống, đổi mới căn bản các cơ chế hoạt động, quản lý các ĐVSNCL, nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, phù hợp với khả năng chi trả của xã hội và nhu cầu tiếp cận dịch vụ của người dân, giảm gánh nặng chi ngân sách như hiện nay.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, quan điểm trong đổi mới hoạt động của ĐVSNCL phải theo nguyên tắc thị trường, có vai trò dẫn dắt của nhà nước nhưng nhà nước không bao cấp xin - cho, xóa bỏ tâm lý ỷ lại vào ngân sách nhà nước, phân định rõ công-tư, không để lẫn lộn; tăng cường phân công, phân cấp quyền hạn, lợi ích giữa các cấp để bảo đảm tính tự chủ, năng động, sáng tạo của ĐVSNCL.

Cùng đó, thực hiện đổi mới cơ chế tài chính của ĐVSNCL theo lộ trình phù hợp gắn với cơ cấu lại thu chi ngân sách nhà nước, tạo nguồn cho thực hiện cải cách tiền lương, nâng cao đời sống cán bộ, viên chức, người lao động.

Liên quan đến việc đổi mới cơ chế quản lý, Phó Thủ tướng đề nghị làm rõ bất cập hiện tại và đổi mới, nâng cao năng lực quản trị nội bộ, tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm với kiểm soát và giám sát của xã hội, không tập trung quyền hạn vào người đứng đầu đơn vị cung cấp dịch vụ công.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đã được khảo sát trước đó nhanh chóng hoàn thiện báo cáo việc thực hiện đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và sắp xếp lại hệ thống ĐVSNCL trong thời gian qua để sớm trình Ban chỉ đạo tổng hợp, xây dựng dự thảo Đề án trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trước đó tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, qua báo cáo của 28 bộ, ngành và 57 địa phương cho thấy, năm 2011 cả nước có 54.448 đơn vị sự nghiệp công lập, đến năm 2016 giảm 534 đơn vị.

Tuy nhiên, trong khi số lượng đơn vị sự nghiệp công lập của các địa phương giảm (635 đơn vị) thì ở khối bộ, ngành lại tăng lên 101 đơn vị. Bên cạnh đó, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2011 là 1.812.259 người, đến năm 2016 là 1.978.086 người, tăng 165.827 người.  Trong số này, khối bộ, ngành tăng 9.035 người, địa phương tăng 156.792 người.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng