Xóa sạch các điều kiện dung dưỡng thói hư tật xấu

TP - "Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ T.Ư đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình"- Trích Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố năm 1969.

Thứ hai, mọi cấp ủy Đảng đều phải đổi mới tư duy trong lựa chọn người có chất lượng để kết nạp Đảng và bố trí làm cán bộ trong hệ thống tổ chức chính quyền các cấp, không nên kéo dài mãi tư duy lối mòn cơ cấu mà chất lượng không bảo đảm, coi trọng bằng cấp, chứng chỉ thuần túy.

Chuyển sang cơ chế thị trường, bằng cấp, chứng chỉ, ai cũng có thể có, nhưng khả năng, năng lực thực tế và tố chất để trở thành đảng viên, cán bộ không phải ai cũng có.

Phải phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc mà lớp lớp thế hệ ông, cha kế tiếp nhau đã làm về sử dụng hiền tài trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước để chọn nhiều người có tâm đức, trí tuệ, sống ngay thẳng, trung thực, không vì danh lợi, biết đặt lợi ích riêng nhỏ của mình trong lợi ích chung lớn của cộng đồng.

Lý thuyết suông

Thứ ba, trong đào tạo cán bộ, cần xây dựng mô hình đào tạo cái mà cán bộ sau khi tốt nghiệp đào tạo sẽ phải làm trong chức trách nhiệm vụ của mình. Không nên duy trì mô hình đào tạo thầy đọc trò chép. Mô hình này chỉ thích ứng với bậc phổ thông cơ sở và tiểu học.

Trang bị quá nhiều lý thuyết suông cho cán bộ (mặc dù kết quả học tập của cán bộ được ghi trên văn bằng tốt nghiệp là giỏi, thậm chí là xuất sắc), khiến cán bộ tuy tốt nghiệp rồi nhưng bước vào thực tiễn công tác theo chức trách thiếu kiến thức thực tế.

Chú trọng thường xuyên giáo dục cán bộ về đức tính thật thà trung thực, có chế tài xử lý kỷ luật thật nghiêm người sai phạm, kiên quyết loại bỏ bệnh thành tích.

Trong xã hội ta hiện nay, có hiện tượng nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều nơi cán bộ cấp dưới báo cáo thành tích rất lớn nhưng thực chất, bên trong những báo cáo đó rỗng tuếch, sai lệch với thực tế.

Bộ ngành không nên tự soạn dự thảo luật

Thứ tư, nên tổ chức cho được một cơ quan chuyên môn giàu tâm huyết, giàu năng lực trí tuệ, để chuyên trách nghiên cứu soạn thảo các luật. Không nên để các bộ, ngành chức năng soạn thảo luật điều chỉnh các vấn đề thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành mình và trình Quốc hội thông qua như hiện nay.

Những sản phẩm luật như vậy bao giờ cũng có khe hở, dễ bị lợi dụng, gây khó khăn cho cơ quan bảo vệ pháp luật, cho công tác lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.

Thứ năm, xóa bỏ triệt để cơ chế quan liêu bao cấp, xin, cho, đồng thời phân cấp trách nhiệm (nghĩa vụ) và quyền hạn thật rõ ràng trong công tác quản lý ở từng cấp, phải quét sạch tư tưởng cá nhân, nguồn gốc sản sinh ra thói cục bộ địa phương, thói độc đoán gia trưởng, cửa quyền, quan liêu, mệnh lệnh xa rời thực tiễn, xa rời nguyên tắc tổ chức, nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng mất dân chủ, lộng quyền, vô nguyên tắc, coi thường tổ chức, thao túng quyền lực, gây bè cánh, thủ tiêu đấu tranh...     

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá