Xoá tên đảng viên nguyên Vụ trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ

TPO - Ngày 15/8, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Đảng ủy Ban Chỉ đạo (BCĐ) Tây Nam bộ vừa triển khai quyết định xóa tên khỏi danh sách Đảng viên đối với ông Trần Hữu Hiệp, nguyên Uỷ viên chuyên trách, Vụ trưởng Vụ kinh tế BCĐ Tây Nam Bộ.

Quyết định trên căn cứ vào Kết luận 200-KL/ĐUK ngày 05/6/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương về tiêu chuẩn chính trị đối với ông Trần Hữu Hiệp. Đồng thời, xét hồ sơ của ông Hiệp, không bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Chính trị và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “thi hành Điều lệ Đảng”. 

Mặc dù BCĐ Tây Nam Bộ đã được Bộ Chính trị quyết định kết thúc hoạt động cùng với BCĐ Tây Bắc và BCĐ Tây Nguyên vào ngày 31/3/2018, không còn thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của ban nữa mà chỉ làm công việc sắp xếp các bộ, bàn giao tài sản và chỉ kết thúc hoạt động khi sắp xếp xong.Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng