Xử lý 42 trường hợp người đứng đầu để xảy ra tham nhũng

TPO - Năm 2019, các cơ quan chức năng đã phát hiện 70 vụ, 89 người có hành vi liên quan đến tham nhũng. Đồng thời, xử lý 42 trường hợp người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, trong đó 4 người bị xử lý hình sự.

Phát hiện sai phạm hơn 170.000 tỷ đồng

Theo báo cáo tổng kết công tác năm của TTCP, năm 2019, toàn ngành thanh tra đã triển khai 6.601 cuộc thanh tra hành chính và 227.386 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế 173.411 tỷ đồng, 22.548 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 83.968 tỷ đồng và 897 ha đất (đã thu hồi 19.329 tỷ đồng, 121 ha đất)... đồng thời kiến nghị xử lý hành chính đối với 1.967 tập thể và nhiều cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 94 vụ, 121 đối tượng.

Đặc biệt, năm qua, TTCP đã tập trung ban hành kết luận một số cuộc thanh tra dư luận xã hội đặc biệt quan tâm như: Dự án mở rộng và cải tạo sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên; Việc quản lý, sử dụng đối với 2.200 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam trả nợ cho Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy và số tiền 4.190 tỷ đồng Chính phủ tạm ứng cho tập đoàn Công nghiệp tàu thủy thực hiện tái cơ cấu; Việc quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trọng quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm và các dự án đầu tư xây dựng trên bán đảo Sơn Trà..

Ngoài ra, toàn ngành thanh tra đã tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 3.732 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi và xử lý khác 7.200 tỷ đồng (đạt 72,2%), 106 ha đất (đạt 31,3%), đôn đốc xử lý 969 tập thể, 3.170 cá nhân, chuyển cơ quan chức năng khởi tố 17 vụ, 61 đối tượng.

Nhiều cán bộ liên quan tham nhũng và vi phạm kê khai tài sản

Mặt khác, thông qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, ngành thanh tra đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước và trả lại cho công dân 66 tỷ đồng, trên 15 ha đất; trả lại quyền lợi cho 1.433 người, kiến nghị xử lý hành chính 399 người, chuyển cơ quan điều tra 13 vụ, 126 đối tượng.

Vẫn theo TTCP, tổng hợp kết quả minh bạch tài sản, thu nhập cho thấy có 46 người được xác minh tài sản, thu nhập, qua xác minh phát hiện 10 trường hợp vi phạm. Theo đó, các cơ quan có thẩm quyền đã xử lý kỷ luật 8 trường hợp, đang xem xét xử lý kỷ luật 2 trường hợp.

Kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức tại 2.799 cơ quan, tổ chức, đơn vị, xử lý 159 cán bộ, công chức vi phạm.  Đồng thời xử lý 42 người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, trong đó 04 người đã bị xử lý hình sự; 38 người bị xử lý kỷ luật hành chính.

Qua công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và qua tự kiểm tra nội bộ các cơ quan, tổ chức đã phát hiện 70 vụ, 89 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng. Số người nộp lại quà tặng cho đơn vị là 8 người với giá trị quà tặng là 116 triệu đồng.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá