Xử lý dự án nhà máy điện không đúng tiến độ

TP - Bộ Công Thương vừa ban hành quy định mới về cơ chế xử lý các dự án nhà máy điện công suất từ 30 MW trở lên không thực hiện đúng tiến độ cam kết.

Theo đó, đối với dự án không đạt tiến độ cam kết do lỗi của cơ quan quản lý nhà nước, chậm nhất 15 ngày làm việc sau khi bị chậm tiến độ cam kết, chủ đầu tư dự án phải có văn bản gửi Bộ Công Thương đề nghị điều chỉnh các mốc tiến độ và giải trình các nguyên nhân. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, nếu xác định cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đó có hành vi làm chậm tiến độ dự án, Bộ Công Thương có văn bản đôn đốc, nhắc nhở hoặc xử lý theo quy định đối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương hoặc có văn bản gửi các Bộ chủ quản có liên quan hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong thời hạn 1 năm kể từ ngày Bộ Công Thương có văn bản thông báo lần một về việc chậm tiến độ, nếu chủ đầu tư không hoàn thành mốc tiến độ đã bị chậm và tiến độ tổng thể của dự án bị chậm lũy kế 12 tháng so với tiến độ đã cam kết, Bộ Công Thương có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản chấm dứt quyền phát triển dự án của chủ đầu tư để xem xét giao cho nhà đầu tư khác.

Trường hợp chủ đầu tư dự án nhà máy điện bị cơ quan có thẩm quyền chấm dứt quyền phát triển dự án và bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư thì toàn bộ chi phí chủ đầu tư dự án đã bỏ ra hoặc phát sinh từ trước thời điểm bị chấm dứt quyền phát triển dự án sẽ do chủ đầu tư chịu và không được bồi hoàn.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá