Xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng nghiêm trọng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò của các chi bộ, của mỗi đảng viên trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng nghiêm trọng

Phiên họp thứ 17 Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng:

Xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng nghiêm trọng

>Xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức BCĐ T.Ư về phòng, chống tham nhũng
>Khuyến khích tố tham nhũng qua mạng

Sáng 25- 4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) T.Ư về phòng, chống tham nhũng (PCTN) và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó trưởng BCĐ đồng chủ trì Phiên họp thứ 17 của BCĐ nhằm đánh giá kết quả công tác PCTN quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2012 và thảo luận những nội dung công việc liên quan trong đó có nội dung về mô hình tổ chức, hoạt động của BCĐ.

Thảo luận tại Phiên họp, các thành viên BCĐ đề xuất việc tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhất là ở những lĩnh vực nhạy cảm như quản lý, thu hồi đất đai, xây dựng, hải quan, khoáng sản… dành nhiều thời gian hơn cho việc chỉ đạo xử lý các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, khắc phục tình trạng án tồn đọng, để kéo dài…

Phát biểu kết luận Phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao những ý kiến phát biểu, đề xuất hết sức sát đáng của các thành viên BCĐ như việc tăng cường cho chống tham nhũng; xử lý nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng; các chế tài xử lý, bản án phải đủ sức răn đe; đẩy mạnh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; tập trung PCTN trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng…

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thời gian qua các giải pháp đề ra trên cả hai mặt là phòng và chống tham nhũng đã tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả và đạt được những kết quả tích cực bước đầu. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, yêu cầu đặt ra là phải tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nội dung PCTN theo tinh thần Đại hội XI của Đảng, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay; coi đấu tranh phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của các Bộ, ngành, địa phương; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị đối với công tác này.

Với tinh thần như vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh cùng với việc xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, công khai, minh bạch các vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng, cần phải tập trung mạnh vào khâu phát hiện và phòng ngừa tham nhũng, trong đó có công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát… Xử lý tới nơi, tới chốn những kết luận của thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu của tham nhũng, tiêu cực. Dứt khoát phải thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng thông qua xây dựng và hoàn thiện thể chế.

Cùng với đó là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò của các chi bộ, của mỗi đảng viên trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tăng cường cơ chế giám sát của nhân dân, của các đoàn thể chính trị, xã hội đối với công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặc biệt lưu ý các cơ quan chức năng tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, đặc biệt là xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp còn để tồn đọng, kéo dài.

Liên quan đến mô hình tổ chức, hoạt động của BCĐ T.Ư về PCTN, các thành viên BCĐ bày tỏ nhất trí với đề xuất về việc giữ nguyên mô hình tổ chức, hoạt động của BCĐ như hiện nay cũng như việc bổ sung một số chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và bổ sung một số thành viên kiêm nhiệm của BCĐ và chuyển Văn phòng BCĐ thành cơ quan thường trực của BCĐ T.Ư về PCTN, tăng thẩm quyền cho cơ quan thường trực của BCĐ…

Theo TTXVN

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng