Xử lý sau thanh tra Dự án xây 37 cầu ở đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 9/10, Văn phòng Chính phủ có Công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về báo cáo Kết luận thanh tra Dự án đầu tư xây dựng 37 cầu giao thông nông thôn ở đồng bằng sông Cửu Long.

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung các quy định về chi phí Ban Quản lý dự án và giám sát thi công cho phù hợp với quy định và thực tế; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện các quy định về quản lý và sử dụng ODA trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng xem xét, xử lý các nội dung về kinh tế theo kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị, cá nhân có sai phạm được nêu trong Kết luận thanh tra; căn cứ Kết luận thanh tra, chỉ đạo Ban Quản lý các dự án 18 và các đơn vị liên quan nghiêm túc kiểm điểm, xử lý theo quy định các tập thể, cá nhân có sai phạm; xử lý các vấn đề liên quan đến chất lượng, đảm bảo an toàn cho công trình trong khai thác, sử dụng và thực hiện quyết toán toàn bộ Dự án theo quy định của pháp luật.

Các Bộ trên báo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 .2007.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá