Xử lý thành công nứt lún tại kho cảng LPG Thị Vải

Viện Khoa học Công nghệ xây dựng đã tiến hành xử lý thành công hiện tượng nứt lún tại 2 hạng mục quan trọng và khó khăn nhất thuộc công trình kho cảng LPG Thị Vải.

Hiện tượng lún nền tại Nhà đặt thiết bị và Nhà điều khiển của công trình này xuất hiện sau khi công trình được nghiệm thu và đưa vào sử dụng tháng 8/2001.

Hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước đã đưa sự cố lún nứt này vào danh mục tồn đọng, đồng thời yêu cầu các bên liên quan xử lý. Công tác tác xử lý được Viện Khoa học Công nghệ triển khai từ cuối năm 2004. Hạng mục Nhà đặt thiết bị được giải quyết xong vào tháng 6/2005, hạng mục Nhà điều khiển hoàn thành tháng 7/2005.

Ngày 15/8, Hội đồng khoa học Bộ Xây dựng và Cục giám định chất lượng đã kiểm tra và đánh giá việc xử lý đã đạt chất lượng. Đồng thời yêu cầu tiếp tục quan trắc đo đạc định ký trong quá trình sử dụng.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá