Xử lý trách nhiệm hàng loạt sở, ngành liên quan vụ Formosa

TPO - Ngày 2/8, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh ký công văn số 3623 gửi các sở, ban ngành về việc xử lý trách nhiệm liên quan dự án Formosa xả thải gây nên sự cố môi trường và quản lý chôn lấp rác thải trái quy định.

Chất thải nguy hại được chôn lấp tại trang trại Giám đốc Cty Môi trường Kỳ Anh.
Chất thải nguy hại được chôn lấp tại trang trại Giám đốc Cty Môi trường Kỳ Anh.

Các sở, ban ngành bị yêu cầu gồm Sở Nội vụ, TN&MT, Công thương, Công an tỉnh, Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh và Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh. 

Công văn nêu: Vụ việc Cty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) xả thải gây ra sự cố môi trường biển và một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chôn lấp chất thải rắn, đổ rác thải không đúng quy định trên địa bàn thị xã Kỳ Anh trong thời gian qua đã gây hậu quả nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Để xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong các vụ việc trên, đề nghị Giám đốc các sở, ngành đã nêu ở trên theo chức năng, nhiệm vụ xác định trách nhiệm của đơn vị mình, tổ chức tự kiểm điểm và chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra việc dự án FHS xả thải gây sự cố môi trường, việc chôn lấp chất thải công nghiệp lẫn nguy hại không đúng quy định. Đồng thời, tự nhận hình thức kỷ luật và có hình thức kỷ luật nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu khi tổ chức kiểm điểm phải báo cáo, mời lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Nội vụ dự để theo dõi, chỉ đạo. Việc kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật phải hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15-8.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh giao Giám đốc Sở Nội vụ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị. Căn cứ quy định hiện hành, kiểm tra, soát xét quy trình tổ chức kiểm điểm và việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm phù hợp với mức độ vi phạm. Đề xuất UBND tỉnh xử lý nghiêm theo quy định đối với những trường hợp thuộc thẩm quyền. Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/8.

Tại cuộc Giao ban báo chí tháng 7/2016, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh sự cố môi trường do Formosa gây ra vừa qua hết sức nghiêm trọng. Nó ảnh hưởng lâu dài tới kinh tế, xã hội, môi trường và đối ngoại. Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng khẳng định sẽ kiểm điểm cụ thể, xử lý nghiêm túc bất kỳ người đó là ai. Ông Lê Đình Sơn cũng thừa nhận, khi xảy ra sự cố môi trường, có một số lãnh đạo đơn vị trả lời truyền thông, báo chí thiếu trách nhiệm, không chuẩn mực.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá