Xử nghiêm công chức nhũng nhiễu dân

TP - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về công tác cải cách hành chính và tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ.

> Bị 'xoay' trên đất của mình
> Cán bộ xã bị tố hối lộ... dân

Theo đó, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ sẽ phải chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan xác định và công bố trong năm 2014: Chỉ số cải cách hành chính năm 2013 của các bộ, ngành, địa phương; chỉ số về sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính; chỉ số về sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công; chỉ số về sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công.

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng