Xử phạt 29,1 tỷ đồng các công trình vi phạm trật tự xây dựng

TP - Theo Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội, trong năm 2016, Đội Thanh tra xây dựng các quận, huyện, thị xã đã tiến hành lập hồ sơ vi phạm 2.469/19.138 trường hợp kiểm tra.

Thanh tra Sở Xây dựng đã ban hành 1.841 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền xử phạt vi phạm trên 29,1 tỷ đồng.

Trong đó, các Đội Thanh tra xây dựng đã tham mưu chính quyền cấp cơ sở ban hành 1.708 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng với tổng số tiền xử phạt vi phạm trên 15,2 tỷ đồng. Thanh tra Sở trực tiếp ban hành 133 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt trên 13,8 tỷ đồng. Trong năm 2016, Thanh tra Sở Xây dựng thực hiện 19 cuộc thanh tra chuyên ngành, ban hành hành 18 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 587,5 triệu đồng. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng