Xuất hàng dự trữ phục vụ cứu hộ, cứu nạn

Hôm 31-10, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) một số trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

> Dừng mọi cuộc họp để tập trung chống lũ

Cụ thể, số lượng các mặt hàng được xuất cấp 10 bộ xuồng cao tốc loại ST - 660; 600 bộ nhà bạt cứu sinh các loại; 33.000 chiếc phao áo cứu sinh; 37.200 chiếc phao tròn cứu sinh và 260 bộ bè cứu sinh nhẹ.

Thủ tướng cũng giao Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tăng cường công tác kiểm tra cấp phát, quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn từ nguồn dự trữ quốc gia.

Theo Chinhphu.vn

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá