Xuất khẩu sách, báo sang khoảng 40 nước

Hiện nay cả nước có 5 đơn vị hoạt động kinh doanh nhập khẩu trực tiếp xuất bản phẩm (trong đó có 3 đơn vị nhập báo, tạp chí). Hàng năm, kim ngạch nhập khẩu xuất bản phẩm tăng 10%.

Cty Phát hành sách TPHCM là đơn vị nhập khẩu lớn nhất cả nước cung cấp cho cả thị trường 3 miền (năm 2004 đạt doanh thu 1,8 triệu USD).

Năm 2005, Cty Phát hành sách Hà Nội mới tham gia nhập khẩu xuất bản phẩm nhưng đã đạt 50.000 cuốn (doanh thu 10 tỷ đồng). Hiện nay, tình hình nhập khẩu báo và tạp chí phát triển đạt gần 1,5 triệu tờ báo, đạt doanh thu trên 10 tỷ đồng.

Trong khi đó, xuất khẩu xuất bản phẩm & báo chí ra nước ngoài còn hạn chế. Việt Nam mới chỉ xuất khẩu sang 40 nước (trừ châu Phi) và  có khoảng 500 khách hàng thường xuyên (trong đó có 128 thư viện, 20 đại lý báo, chủ yếu là ở Hoa Kỳ).

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng