Ý nghĩa lịch sử các sự kiện liên quan tới Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tuyên Quang

Sáng 2-4, tại tỉnh Tuyên Quang, Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội thảo khoa học nghiên cứu, xác minh tư liệu và giá trị di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh thời kỳ 1945-1954.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung làm rõ những vấn đề lớn như: Bối cảnh, nội dung, vai trò và ý nghĩa lịch sử của các sự kiện liên quan tới lãnh tụ Hồ Chí Minh tại Tuyên Quang; giai đoạn tiền khởi nghĩa trước Cách mạng tháng 8 năm 1945; Phân tích, làm rõ vai trò và ý nghĩa lịch sử của các sự kiện liên quan tới Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tuyên Quang, giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 1947-1954.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có 32 di tích lịch sử - lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó có 8 di tích thời kỳ tiền khởi nghĩa, 16 di tích thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và 8 di tích thời kỳ chiến tranh chống đế quốc Mỹ.

Thông qua hội thảo khoa học sẽ làm rõ tư tưởng, chiến lược của Trung ương Đảng, Bác Hồ về xây dựng căn cứ địa cách mạng, xây dựng an toàn khu trung ương trong kháng chiến và địa điểm, thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh ở làm việc tại Tuyên Quang cũng như các sự kiện, quyết định quan trọng nhất của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội tại tỉnh Tuyên Quang.

Theo VOV

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng

Khám phá