Yêu cầu Nicotex Thanh Thái tiếp tục xử lý chất thải nguy hại

TPO - Ngày 14/11, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa yêu cầu công ty Nicotex Thanh Thái tiếp tục triển khai đóng gói, bốc xúc chất thải nguy hại chôn lấp trong khuôn viên từ ngày 15/11.

Yêu cầu Nicotex Thanh Thái tiếp tục xử lý chất thải nguy hại

Vụ chôn thuốc trừ sâu:

Yêu cầu Nicotex Thanh Thái tiếp tục xử lý chất thải nguy hại

> Dừng khai quật nếu không được tạm ứng kinh phí
> Nicotex vận chuyển chất thải khỏi hiện trường

TPO - Ngày 14/11, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa yêu cầu công ty Nicotex Thanh Thái tiếp tục triển khai đóng gói, bốc xúc chất thải nguy hại chôn lấp trong khuôn viên từ ngày 15/11.

Hiện trường đóng gói chất thải đã được khai quật
Hiện trường đóng gói chất thải đã được khai quật.

Cơ chức năng của tỉnh Thanh Hóa ngày 14/11 cho biết, Công ty CP Nicotex Thanh Thái (trụ sở tại xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) chưa thực hiện nghiêm túc một số nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa về tiến độ xử lý ô nhiễm môi trường do việc chôn lấp chất thải nguy hại, hóa chất bảo vệ thực vật trái quy định.

Phía công ty Nicotex Thanh Thái chưa chủ động vận chuyển chất thải nguy hại đã khai quật đi xử lý cũng như chưa nộp phương án xử lý ô nhiễm triệt để (giai đoạn 2) về Sở Tài nguyên và Môi trường để xem xét, phê duyệt.

Ngoài ra, do chưa thống nhất với đơn vị thi công về đơn giá xử lý chất thải nên tiến độ xử lý bị chậm so với kế hoạch đã được phê duyệt.

Nicotex Thanh Thái cũng chưa chủ động đấu mối với Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa trong việc phân tích mẫu chất thải nguy hại để đánh giá mức độ nguy hại của chất thải được chôn lấp.

Cơ quan chức năng yêu cầu công ty Nicotex Thanh Thái tiếp tục triển khai đóng gói, bốc xúc chất thải nguy hại chôn lấp trong khuôn viên từ ngày 15/11. Vận chuyển hết lượng chất thải nguy hại đã khai quật còn lại trong khu vực thi công số 1 và 2, hoàn thành trước ngày 25/11.

Đồng thời, ký hợp đồng với đơn vị phân tích để phân tích mẫu chất thải nguy hại chôn lấp trái quy định và nộp phương án xử lý triệt để ô nhiễm môi trường trước ngày 20/11.

Nếu Công ty CP Nicotex Thanh Thái không thực hiện đúng tiến độ, tổ giám sát kỹ thuật báo cáo với UBND tỉnh Thanh Hóa ra quyết định cưỡng chế thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 11/11, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt điều chỉnh phương án khắc phục ô nhiễm môi trường của Công ty CP Nicotex Thanh Thái, kéo dài thời gian thực hiện tại 3 khu vực thi công còn lại (khu vực 3, 4, 5) trong thời gian 60 ngày (không kể ngày lễ và ngày nghỉ).

Hoàng Lam

Viết

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng