Yếu nhất là đánh giá cán bộ

TP - Nếu chúng ta làm tốt khâu phê bình và tự phê bình trong công tác của từng cán bộ đảng viên thì vấn đề đánh giá cán bộ sẽ được khắc phục

Bên lề Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII ngày 29/6, PV Tiền Phong đã ghi nhận một số ý kiến về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Văn Định, Phó Vụ trưởng Vụ Đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương cho biết: Trong thời gian qua, mặc dù công tác cán bộ thu được những thành tích lớn, nhưng Trung ương cũng đã nhận định chúng ta bước vào thời kỳ đổi mới, xã hội thay đổi rất nhiều, công tác cán bộ chúng ta vẫn chưa thay đổi kịp so với thực tiễn. Do đó, việc đổi mới công tác cán bộ, Nghị quyết về công tác cán bộ trong tình hình mới là hết sức cần thiết.

Thực tế, ở một số nước trên thế giới mà tôi có dịp tìm hiểu thì công tác đánh giá cán bộ cũng là khâu khó nhất và kém nhất. Chúng tôi là cơ quan làm công tác tổ chức cán bộ, cũng đều xác định đây là công tác khó. Bộ Chính trị cũng đã ra quy định về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hàng năm đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị, trong đó nêu rất cụ thể về công tác đánh giá cán bộ.

Một trong những khâu quan trọng bậc nhất trong quy trình đánh giá cán bộ là công tác phê bình và tự phê bình. Nếu chúng ta làm tốt khâu phê bình và tự phê bình trong công tác của từng cán bộ đảng viên thì vấn đề đánh giá cán bộ sẽ được khắc phục.

Theo ông Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân Việt Nam, trong Nghị quyết T.Ư 7 đã đưa ra một nội dung rất quan trọng đó là năng lực cán bộ phải ngang tầm phát triển trong giai đoạn hiện nay. Đây là nội dung lớn được đông đảo người dân quan tâm. Để làm tốt công tác cán bộ, vai trò của các đoàn thể, nhân dân giám sát, phản biện là rất quan trọng.

Mong rằng trong thời gian tới, hoạt động giám sát của nhân dân ngày càng được mở rộng hơn, đặc biệt là công tác bổ nhiệm được minh bạch hơn. Đúng người đúng việc, chọn được người có đức có tài bố trí vào cương vị lãnh đạo. Trong thời gian tới, phải làm thế nào công tác thanh kiểm tra cần phải động viên được những người năng động, sáng tạo để họ không bị chùn tay trong công cuộc chống tham nhũng. Nếu chúng ta làm tốt giữa xây và chống, đặc biệt khuyến khích đổi mới tư duy vì lợi ích chung, tôi tin là không ảnh hưởng gì đến sự phát triển.

Thời gian vừa qua, có nhiều cán bộ được bổ nhiệm, luân chuyển chưa phát huy được vai trò nhưng tỷ lệ không cao, không đáng ngại. Quan trọng nhất vẫn là công tác sàng lọc, đánh giá, xác định những người đi luân chuyển có đủ phẩm chất hay không. Tránh tình trạng chạy chức, chạy quyền, chạy đi luân chuyển để từ luân chuyển lại chạy về để phong vượt cấp.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Xã hội

Mới - Nóng