Luật sư Phạm Chí Công - Cty Luật Khai Phong (Hà Nội) trả lời:

Về tiêu chuẩn, điều kiện trình độ học vấn đối với công chức cấp xã được quy định tại Quyết định 04/2004/QĐ-BNV ngày 16-1-2004 của Bộ trưởng Nội vụ. Theo đó, đối với khu vực đồng bằng và đô thị, công chức cấp xã chỉ phải tốt nghiệp trung học phổ thông, còn đối với khu vực miền núi phải có trình độ trung học cơ sở trở lên.

Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22-10-2009 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB & XH ngày 27-5-2010 của liên Bộ: Nội vụ - Tài Chính - LĐTB &XH cũng có quy định về chế độ chính sách đối với công chức cấp xã có trình độ từ sơ cấp trở lên.

Theo Điều 3, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2004 thì: Văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân phải phù hợp với Hiến pháp, luật và văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, bảo đảm tính thống nhất, thứ bậc hiệu lực pháp lý của văn bản trong hệ thống pháp luật.

Như vậy, nếu trên cơ sở quy định của UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Nội vụ Thanh Hóa quy định điều kiện công chức cấp xã phải “tốt nghiệp đại học hệ chính quy trở lên” là trái quy định hiện hành của cơ quan nhà nước cấp trên.