Thanh tra việc chuyển đổi 'đất vàng'tại TP Cần Thơ

Thanh tra việc chuyển đổi 'đất vàng'tại TP Cần Thơ

TPO - Phó tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) - ông Đặng Công Huẩn vừa công bố quyết định thanh tra tại tỉnh Đồng Tháp và TP Cần Thơ về việc chấp hành các quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, quản lý và sử dụng đất, trong đó có nội dung chấp hành pháp luật về chuyển đổi nhà.