DMCA.com Protection Status

Chủ tịch Hà Nội đề xuất viết phần mềm quản lý nhà chung cư

TPO - Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, về quản lý nhà chung cư, Sở Xây dựng chỉ quản lý chung, đơn vị nào quản lý nhiều nhà chung cư nhất thì có thể giao họ viết phần mềm quản lý. Mỗi năm, Ban quản lý các tòa nhà đóng kinh phí duy trì phần mềm.

Chủ tịch Hà Nội đề xuất viết phần mềm quản lý nhà chung cư
Ngày 22/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung - Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020”, có buổi làm việc tại Sở Xây dựng.
3 năm kỷ luật 2 cán bộ vòi vĩnh, nhũng nhiễu
Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Cao Thắng cho biết, thời gian qua, Đảng ủy cơ quan và tập thể lãnh đạo Sở đã nghiêm túc thực hiện Chương trình 08-CTr/TU; tập trung đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt, rõ trách nhiệm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên tinh thần "5 rõ".

Cán bộ, công chức, viên chức của Sở nhận thức rõ trách nhiệm thực thi công vụ trong giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nhiều thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở được kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhằm đơn giản hóa, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức...

Bên cạnh đó, còn có một số hạn chế: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ, nội dung cải cách hành chính của một số phòng, ban, đơn vị chưa sâu sát. Một số nhiệm vụ cải cách hành chính được UBND thành phố giao chưa hoàn thành đúng tiến độ. Việc tham mưu trình UBND thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật còn chậm. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm có lúc, có việc chưa kịp thời...
Cụ thể, từ năm 2016 đến nay, Sở Xây dựng đã xử lý kỷ luật đối với 2 trường hợp có hành vi tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu, vòi vĩnh người dân, doanh nghiệp và 89 cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ (liên quan đến công tác quản lý  trật tự xây dựng; vi phạm nội quy, quy chế cơ quan) bằng các hình thức: Buộc thôi việc; xa thải; Khiển trách; Cảnh cáo; Giáng chức.
Việc xử lý đối với cán bộ, công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ xảy ra chủ yếu trong lực lượng Thanh tra Xây dựng tại các quận (huyện, thị xã) - nay là Đội quản lý trật tự đô thị.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, vi phạm trật tự xây dựng vẫn còn diễn biến phức tạp. Một số công trình vi phạm tồn đọng vẫn chưa giải quyết, xử lý dứt điểm.
Đề xuất viết phần mềm quản lý nhà chung cư
Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đánh giá Sở Xây dựng đã triển khai các chủ trương, kế hoạch của thành phố trong sắp xếp tổ chức, bộ máy, giữ được ổn định, đoàn kết nội bộ…
Ông Chung cũng ghi nhận cố gắng của Sở Xây dựng trong việc tham mưu, đề xuất với thành phố để báo cáo Chính phủ việc sắp xếp bộ máy thanh tra xây dựng; tham mưu việc thống nhất tiêu chí nước sạch của Hà Nội; chương trình trồng 1 triệu cây xanh; đề xuất cơ chế thu gom rác thải có tiến bộ; đưa ra cơ chế bước đầu trong cải tạo 22/28 khu chung cư cũ; tập trung giải quyết bức xúc trong quản lý nhà chung cư; chống ô nhiễm môi trường ao hồ; bảo đảm nước sạch...
Sở cũng tham mưu để UBND thành phố trình Chính phủ về mô hình hoạt động của Thanh tra Xây dựng; thực tế hoạt động theo mô hình mới đã đạt hiệu quả; tỷ lệ sai phạm chỉ còn 5,6% (trước đó là 14%); đổi mới công tác thu gom rác thải, có tiến triển nhiều ở khu vực trung tâm; ý thức người dân được nâng cao; cấp nước sạch được đảm bảo; rút ngắn được một số thủ tục hành chính. 

Sở Xây dựng cũng là đơn vị được thành phố giao và hoàn thành sớm chương trình trồng 1 triệu cây xanh. “Chúng ta sẽ tiếp tục trồng 3,4 lớp cây xanh để người tham gia giao thông tập trung vào đường đi cũng như để cách âm, giảm ô nhiễm không khí”, Chủ tịch UBND TP nói thêm.
Trong công tác quản lý nhà nước, Sở Xây dựng quan tâm thực hiện theo hướng giảm chi phí, rút ngắn quy trình thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân bằng cách ứng dụng mạnh mẽ hơn nữa công nghệ thông tin.
“Rút ngắn quy trình thủ tục, áp dụng công nghệ thông tin, dành thời gian hướng dẫn qua mạng, tránh để doanh nghiệp đi lại nhiều lần, giúp giảm chi phí xã hội, giảm sự phiền hà cho người dân, doanh nghiệp”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh.
Trong lĩnh vực quản lý nhà chung cư, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng: “Đơn vị nào quản lý nhiều nhà chung cư nhất thì có thể giao họ viết phần mềm quản lý. Sở Xây dựng chỉ quản lý chung. Trước mắt, cần xây dựng phần mềm quản lý tất cả nhà thương mại, tái định cư, nhà xã hội. Sở xây dựng quy chế để mỗi năm BQL các tòa nhà đóng kinh phí duy trì phần mềm và có trách nhiệm tự cập nhật thông tin về mua bán, duy tu, bảo trì… Kho dữ liệu này sau này sẽ góp phần để hoạch định cơ chế chính sách, xây dựng thành phố thông minh”.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Địa ốc

Mới - Nóng