Người dân mua nhà xã hội sẽ được vay vốn ưu đãi thế nào?

TPO - Bộ Xây dựng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho các đối tượng mua nhà ở xã hội và đầu tư nhà ở xã hội được vay ưu đãi từ các tổ chức tín dụng trong năm 2018.

Cụ thể, mới đây Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Ngân hàn Nhà nước Việt Nam (NHNNVN) đóng góp Dự thảo Tờ trình về khung lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng (TCTD). Theo đó, Bộ Xây dựng thống nhất mức lãi suất cho vay ưu đãi của các TCTD đối với khách hàng năm 2018 (4,8%) là phù hợp lãi suất cho vay trung, dài hạn bình quân năm 2017 và dự kiến lãi suất kế hoạch trong năm 2018.
Ngoài ra, Bộ Xây dựng đề nghị NHNNVN xem xét, bổ sung theo hướng cho các đối tượng tham gia đầu tư xây dựng NƠXH được tham gia vay vốn ưu đãi để phù hợp với quy định của pháp luật về nhà ở.
Theo Bộ Xây dựng, theo quy định của pháp luật về nhà ở thì việc cho vay ưu đãi từ các TCTD được thực hiện cho các đối tượng tham gia đầu tư xây dựng NƠXH và cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ NƠXH (khoản 2 Điều 17 của Nghị định 100/2015/NĐ-CP). Đối chiếu với quy định nêu trên, tại điểm 3 của Dự thảo Tờ trình và Điều 1 của Dự thảo Quyết định, NHNNVN đề xuất mức lãi suất cho vay ưu đãi của các TCTD đối với khách hàng năm 2018 (4,8%) chỉ áp dụng đối với khách hàng là hộ gia đình, cá nhân vay vốn để mua, thuê, thuê mua NƠXH; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở, là chưa phù hợp.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Địa ốc

Cùng chủ đề

Mới - Nóng