Sự kiện: TUYỂN SINH 2020

Bộ GD&ĐT chính thức công bố đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT

TPO - Bộ GD&ĐT vừa chính thức công bố đáp án 9 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Bộ GD&ĐT chính thức công bố đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT
Thang điểm môn Ngữ Văn:
Bộ GD&ĐT chính thức công bố đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT - ảnh 1
Bộ GD&ĐT chính thức công bố đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT - ảnh 2
Đáp cán các môn còn lại
Bộ GD&ĐT chính thức công bố đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT - ảnh 3
Bộ GD&ĐT chính thức công bố đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT - ảnh 4
Bộ GD&ĐT chính thức công bố đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT - ảnh 5
Bộ GD&ĐT chính thức công bố đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT - ảnh 6
 
 
Bộ GD&ĐT chính thức công bố đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT - ảnh 7
Bộ GD&ĐT chính thức công bố đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT - ảnh 8
Bộ GD&ĐT chính thức công bố đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT - ảnh 9
Bộ GD&ĐT chính thức công bố đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT - ảnh 10
Bộ GD&ĐT chính thức công bố đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT - ảnh 11
Bộ GD&ĐT chính thức công bố đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT - ảnh 12
Bộ GD&ĐT chính thức công bố đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT - ảnh 13
Bộ GD&ĐT chính thức công bố đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT - ảnh 14

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng