Bộ Giáo dục nói gì vụ Trường ĐH Đông Đô đào tạo 'chui' 17 ngành?

TP - Ngày 17/8 Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ này chưa có văn bản cho phép Trường ĐH Đông Đô được đào tạo văn bằng 2.

Bộ Giáo dục nói gì vụ Trường ĐH Đông Đô đào tạo 'chui' 17 ngành?

Theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về đào tạo để cấp văn bằng tốt nghiệp ĐH thứ hai (gọi tắt là văn bằng 2 - VB2), việc đào tạo văn bằng 2 chỉ được thực hiện ở những cơ sở đào tạo được phép của Bộ GD&ĐT ở những ngành đã được phép đào tạo hệ chính quy sau khi có ít nhất hai khoá sinh viên chính quy của ngành đó tốt nghiệp. Theo đó, cơ sở đào tạo phải có văn bản đề nghị với Bộ GD&ĐT về việc cho phép đào tạo VB2.

Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT chưa nhận được văn bản đề nghị về việc cho phép đào tạo VB2 của Trường Đại học Đông Đô nên Bộ chưa có văn bản cho phép trường được đào tạo VB2. Từ năm 2016 - 2018, Trường ĐH Đông Đô có thực hiện báo cáo thông tin tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy. Tuy nhiên, trong báo cáo kết quả tuyển sinh các năm từ 2016 - 2018 gửi về Vụ Giáo dục ĐH của trường không có thông tin về việc đào tạo VB2. Do trường ĐH Đông Đô không gửi hồ sơ xin phép đào tạo VB2, nên Bộ GD&ĐT cũng không yêu cầu trường báo cáo (theo quy định tại Quyết định số 22/2001/QĐ-BGDĐT).

Triển khai kế hoạch thanh tra 2018, Bộ đã xây dựng Kế hoạch và tổ chức thanh tra công tác tuyển sinh năm 2018 của Trường ĐH Đông Đô (Quyết định 80/QĐ-TTr ngày 19/9/2018). Tuy nhiên, Trường ĐH Đông Đô đã có văn bản đề nghị hoãn thanh tra, lý do trường đưa ra là thời điểm đó trường chuyển trụ sở, toàn bộ hồ sơ giấy tờ đều đã đóng gói niêm phong.

Trong khi đó, theo tìm hiểu của phóng viên, năm 2017 trường ĐH Đông Đô công khai tuyển sinh đến 17 ngành đào tạo văn bằng 2. Còn theo đề án tuyển sinh được đăng tải công khai trên website của trường ĐH Đông Đô năm 2017 trường tuyển sinh 150 chỉ tiêu văn bằng 2 chính quy. Năm 2018, trường công bố tuyển 400 chỉ tiêu cũng với 3 nhóm ngành này.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng