Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị nhắc nhở học sinh giữ gìn SGK

TPO - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ vừa có chỉ thị các Sở, Phòng giáo dục quán triệt cán bộ, giáo viên, nhắc nhở học sinh giữ gìn SGK để sử dụng lâu dài. Đồng thời, chỉ thị Bộ trưởng, sẽ xử lý nghiêm, cán bộ, giáo viên vi phạm quy định của Bộ trưởng về việc khiến học sinh phải mua quá nhiều sách tham khảo nhưng sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ

Theo chỉ thị của Bộ trưởng, thực hiện Nghị quyết số 40/2000/QH10/ ngày 9/12/2000 của Quốc hội về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, Chính phủ đã giao Bộ GD&ĐT xây dựng chương trình, tổ chức biên soạn SGK để thực hiện trên phạm vi cả nước từ năm học 2002-2003.

Khi biên soạn SGK, các tác giả đã thiết kế một số bảng số liệu để trống nhằm hướng dẫn học sinh tiến hành  các thí nghiệm, xây dựng lại hệ thống  bài tập đa dạng về hình thức (tự luận, trắc nghiệm, điền khuyết, nối đôi) nhằm rèn luyện cho học sinh các thao tác tư duy phù hợp với từng nội dung kiến thức, hướng dẫn học sinh tự học, đồng thời giúp học sinh làm quen với các dạng bài tập khác nhau trong kiểm tra, đánh giá theo xu thế chung của các nước trên thế giới.

Bên cạnh đó, để học sinh không viết vào SGK trong quá trình thực hiện các hoạt động, Bộ đã yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng SGK, nhắc nhở học sinh có ý thức giữ gìn, không được viết, vẽ vào sách để sử dụng được lâu bền. Tuy nhiên, việc sử dụng lại SGK hiện mới đạt khoảng 35%.

Để tăng tỉ lệ SGK được sử dụng lại nhiều lần, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu giám đốc các Sở GD&ĐT chỉ đạo các phòng GD&ĐT, các trường học ở các địa phương chỉ đạo giáo viên tiếp tục thực hiện nghiêm hướng dẫn. Tổ chức quán triệt đến từng cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh về việc giữ gìn SGK để sử dụng và sử dụng lại lâu bền; Hướng dẫn học sinh nghiên cứu SGK để thực hiện các hoạt động học và ghi kết quả học tập vào vở, không viết, vẽ vào SGK.

Ngoài ra, Bộ trưởng đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, giáo viên vi phạm quy định tại Thông tư số 21/2014/TT-GDTH ngày 7/7/2014 của Bộ trưởng về quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các trường học khiến học sinh phải mua quá nhiều sách tham khảo nhưng sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng đề nghị các Sở phối hợp các ban, ngành liên quan tổ chức thanh tra, kiểm tra việc sử dụng SGK và xuất bản phẩm tham khảo trong các trường học. Xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm.

Đối với Tổng giám đốc NXB giáo dục Việt Nam, Bộ trưởng đề nghị tổ chức rà soát, đánh giá cụ thể việc in ấn, phát hành SGK hiện hành để có phương án chỉnh sửa bản thảo SGK nhằm hạn chế tối đa việc học sinh ghi vào sách trong quá trình học tập. Đồng thời, NXB phải báo cáo về Bộ kết quả rà soát, đánh giá và phương án chỉnh sửa bản thảo SGK trước khi tái bản.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá