DMCA.com Protection Status

Chính phủ báo cáo Quốc hội kết quả đổi mới dạy nghề

Chính phủ vừa có Báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện các Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. Trong đó, lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (GDNN) đã đạt nhiều kết quả nổi bật, khi giảm đầu mối, nâng cao chất lượng, gắn kết doanh nghiệp - nhà trường ngày càng hiệu quả, qua đó tuyển sinh tốt hơn.

Các trường đào toạ nghề hoạt động ngày càng hiệu quả, tuyển sinh được cải thiện từng năm, và có tới hơn 85% học viên nghề ra trường có việc làm với thu nhập tốt.
Các trường đào toạ nghề hoạt động ngày càng hiệu quả, tuyển sinh được cải thiện từng năm, và có tới hơn 85% học viên nghề ra trường có việc làm với thu nhập tốt.

Cụ thể, thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ LĐ-TB&XH hoàn thiện “Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030”; rà soát, sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt, nhằm giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động; khắc phục chồng chéo, dàn trải.

Triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế nâng cao hiệu quả trong GDNN, ưu tiên tiếp cận các cơ sở GDNN trong khu vực và quốc tế; chuyển giao các công cụ quản lý, đảm bảo chất lượng và các bộ tiêu chuẩn kỹ năng nghề theo hướng quốc tế hóa…

Trong khi chờ xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN theo đúng Luật Quy hoạch 2018, Bộ LĐ-TB&XH đã chủ động triển khai quy hoạch 45 trường chất lượng cao, với 134 ngành/nghề trọng điểm.

Kết quả, năm 2018 giảm được 35 trường công; 6 tháng năm 2019 giảm 24 trường công, hiện đã nhận được đề nghị của 24 địa phương đề nghị sáp nhập 10 trường cao đẳng, 32 trường trung cấp. Tính chung 2 năm (2018-2019) sẽ giảm được 100 trường công lập (giảm 16%, vượt trước mục tiêu đến năm 2021 giảm ít nhất 10%).

Tuyển sinh GDNN có sự chuyển biến rõ rệt. Trước 2017, tuyển sinh nghề chỉ đạt 60-70% kế hoạch, thì 2 năm 2017-2018 đều vượt kế hoạch năm. Nhiều trường 8 tháng đầu năm 2019 đã tuyển đủ theo chỉ tiêu cả năm. Kết quả tuyển sinh đã có sự phân hoá về chất lượng, thương hiệu của các trường tốt, những ngành nghề mũi nhọn cho phát triển đất nước.

Gắn kết với doanh nghiệp, thị trường lao động là 1 trong 3 đột phá để đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN. Cơ chế phối hợp 3 bên: Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp đang hình thành và vận hành tốt.

Chất lượng, hiệu quả đào tạo đã chuyển biến tích cực, khi 85% số người học nghề xong có việc làm. Ở nhiều trường, nhiều nghề 100% người tốt nghiệp có việc làm với thu nhập tốt. 25 trường được công nhận đủ điều kiện triển khai đào tạo một số nghề theo chuẩn Úc, 45 trường đào tạo theo tiêu chuẩn Đức...

Bộ LĐTBXH cũng tăng cường công tác thanh kiểm tra với GDNN, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, xử lý nghiêm các vi phạm. Để phòng ngừa những sai phạm trong hoạt động đào tạo, quản lý văn bằng, chứng chỉ đào tạo, Bộ đang chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu trực tuyến GDNN, tổ chức quản lý văn bằng online và cấp chứng chỉ văn bằng số.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng