Điều động, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự Đại học Quốc gia Hà Nội

TPO - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) vừa ban hành các quyết định điều động, bổ nhiệm hàng loạt nhân sự lãnh đạo các đơn vị thành viên.

Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Kim Sơn quyết định bổ nhiệm ông Lại Xuân Thủy, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, giảng viên Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQGHN, nguyên Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng giáo dục – Đại học Huế, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – ĐHQGHN kể từ ngày 01/12/2016.

Ông Nguyễn Kim Sơn cũng quyết định tiếp nhận ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Trưởng phòng Quản lý giám sát dự án, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, về công tác tại Ban Quản lý Dự án Trường Đại học Việt Nhật.

Ông Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Quản lý Dự án Trường Đại học Việt Nhật, kể từ ngày 01/12/2016.

Giám đốc ĐHQHGN cũng quyết định điều động và bổ nhiệm ông Trương Ngọc Kiểm, Tiến sĩ, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHQGHN, chuyên viên Khối Văn phòng Đảng – Đoàn thể, giữ chức Phó Trưởng Ban Hợp tác và Phát triển kể từ ngày 01/12/2016.

Ông Sơn cũng quyết định bổ nhiệm ông Trần Danh Lực, Thạc sĩ, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh, giữ chức Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng