Hà Nội khảo sát thực trạng các khoản thu trong trường học

TPO - Ban Văn hóa Xã hội HĐND thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch khảo sát việc thực hiện quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập từ năm 2013 đến nay và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trường học sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố.

Theo đó, mục đích của đợt khảo sát nhằm đánh giá kết quả việc thực hiện các quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập từ năm 2013 đến nay và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trường học sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố Hà Nội; làm rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức liên quan.

Đáng chú ý, đoàn khảo sát sẽ làm rõ thực trạng việc thu, sử dụng và quản lý các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn từ năm 2013 đến nay. Công tác phối hợp tổ chức kiểm tra việc thực hiện thu các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố.

Công tác phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động, điều kiện hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa giáo dục theo phân cấp quản lý kinh tế - xã hội.

Từ đó, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền các giải pháp để thực hiện hiệu quả các quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trường học sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố trong những năm tiếp theo.

Dự kiến, đầu tháng 11/2017, Ban sẽ khảo sát trực tiếp tại: Sở Giáo dục và Đào tạo, một số phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, một số dự án đầu tư xây dựng trường học sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn thành phố.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng