DMCA.com Protection Status

Học sinh, sinh viên được vay tối đa 2,5 triệu đồng/tháng

TPO - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 1656/QĐ-TTg về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên. Theo quyết định này, mức cho vay tối đa được tăng lên là 2,5 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên.

Học sinh, sinh viên được vay tối đa 2,5 triệu đồng/tháng từ 1/12/2019
Học sinh, sinh viên được vay tối đa 2,5 triệu đồng/tháng từ 1/12/2019

Như vậy, so với mức cũ đã áp dụng từ 15/6/2017 thì mức cho vay mới đã tăng thêm 1 triệu đồng/tháng.

Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Tài chính được giao trình cấp có thẩm quyền cân đối, bố trí vốn cho vay, vốn cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho Ngân hàng Chính sách xã hội để triển khai thực hiện Chương trình sau năm 2020 theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm thực hiện cho vay, giám sát, thu hồi nợ theo quy định của pháp luật hiện hành, trong phạm vi tăng trưởng kế hoạch tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ giao hàng năm; tự cân đối nguồn vốn thực hiện từ nay đến năm 2020 trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 đã được cơ quan có thầm quyền phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2019, áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ khi Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng