Hợp tác đại học – doanh nghiệp: đòn bẩy cho sự phát triển kinh tế

Sự hợp tác giữa doanh nghiệp và đại học là đòn bẩy cho sự phát triển kinh tế, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế và làm tăng khả năng cạnh tranh của đất nước.

Hội thảo Quốc tế “Hợp tác đại học - doanh nghiệp: Xu hướng và thách thức” tại Đà Nẵng, nguồn: Đại học Đà Nẵng
Hội thảo Quốc tế “Hợp tác đại học - doanh nghiệp: Xu hướng và thách thức” tại Đà Nẵng, nguồn: Đại học Đà Nẵng

Dự án HUB4GROWTH:

Trường đại học là nơi sản sinh và lưu trữ kiến thức. Trong khi các trường đại học cung cấp kiến thức cho xã hội phát triển thì các doanh nghiệp tạo ra của cải cho xã hội dựa trên kiến thức. Do vậy, xét ở tầm vĩ mô, sự hợp tác giữa doanh nghiệp và đại học là đòn bẩy cho sự phát triển kinh tế, thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế và làm tăng khả năng cạnh tranh của đất nước; xét ở tầm vi mô, sự hợp tác giữa đại học và doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu khoa học giúp tăng khả năng tìm kiếm việc làm cho sinh viên, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu phát triển của đất nước.

Mối quan hệ giữa doanh nghiệp và đại học đã được quan tâm và phát triển mạnh ở các nước Châu trong những năm 1990. Trong những năm gần đây, mối quan hệ này cũng bắt đầu được các trường đại học ở Việt Nam và các nước Châu Á quan tâm thúc đẩy phát triển.

Trong xu hướng hội nhập chung, 8 trường đại học Châu Á, trong đó có 2 trường Đại học tại Việt Nam là Trường Đại học Thăng Long và Trường Đại học Đà Nẵng và 4 trường đại học Châu Âu đã  cùng tham gia dự án Eramus+, được tài trợ của Ủy ban Châu Âu về “Tăng cường quan hệ hợp tác Đại học - Doanh nghiệp dành cho tăng trưởng bền vững và thông minh ở Châu Á (gọi tắt là HUB4GROWTH). Trường Đại học Thăng Long đã thành lập Trung tâm Kết nối Đại học-Doanh nghiệp vào ngày 1 tháng 3 năm 2017, thông tin xem tại: http://uec.thanglong.edu.vn/vi/

Mục tiêu của Dự án là hỗ trợ để thiết lập Trung tâm kết nối doanh nghiệp và đại học (UEC) tại 8 trường đại học Châu Á. Các trường đại học Châu Âu sẽ cùng chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo cán bộ và giảng viên của các trường đại học Châu Á để tăng cường nhận thức cũng như khả năng tổ chức mạng lưới, kết nối với các doanh nghiệp để tạo động lực cho Trung tâm phát triển, đóng góp váo sự phát triển bền vững của đất nước.

Trong khuôn khổ dự án, có 4 khóa đào tạo và 2 hội thảo quốc tế được tổ chức tại các nước Châu Á. Hội thảo đầu tiên về “Hợp tác đại học - doanh nghiệp: Xu hướng và thách thức” đã đươc tổ chức thành công tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 6/10/2017 với 19 bài tham luận của các đại biểu là cán bộ quản lý, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học trong nước, khu vực Châu Âu, Châu Á và các đơn vị, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giáo dục

Mới - Nóng

Khám phá