Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng:

Quyền lực giao cho tập thể, cá nhân phải có kiểm soát

TP - “Quyền lực giao cho một cá nhân, tập thể thì phải có sự kiểm soát. Phải tăng cường giám sát để cán bộ không ngừng rèn luyện, tu dưỡng, bởi vì bản chất con người, tính tình của con người không bất biến. Hôm nay tốt, ngày mai chưa chắc đã tốt”, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng nói.

Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư thông tin với ÐH Hội LHTN Việt Nam chiều 10/12. Ảnh: Như Ý
Ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư thông tin với ÐH Hội LHTN Việt Nam chiều 10/12. Ảnh: Như Ý

Thêm niềm tin

Chiều 10/12, ông Võ Văn Thưởng, thông tin tại ĐH Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam một số vấn đề về thành tựu, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của đất nước trong giai đoạn từ nay đến 2025, 2030, hướng đến năm 2045. Nội dung chủ yếu là kết quả đạt được về mọi mặt về tình hình đất nước trong thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 và quá trình chuẩn bị Đại hội 13 của Đảng. “Ấn tượng đầu tiên là tôi rất vui. Các bạn rất sáng tạo, từ trưng bày, triển lãm, hình thức mới mẻ, áp dụng công nghệ tốt. So với thời tôi làm chủ tịch (Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam- PV) thì các bạn làm giỏi hơn rất nhiều”, ông Thưởng nói.

Ông Võ Văn Thưởng cho biết, trong thời gian qua, đất nước đạt được nhiều thành tựu, mà nói như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là đất nước ta chưa bao giờ có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như hôm nay. “Điều đó là sự thực, có thể chứng minh bằng các con số, bằng cảm nhận của những con người sống qua nhiều thời kỳ, giai đoạn của đất nước. Những đại biểu ở đây, không cần nhìn suốt chặng đường dài mà chỉ cần nhìn qua 5 - 10 năm cũng thấy sự thay đổi rất rõ nét, cụ thể”, ông Thưởng thông tin.

Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư nhấn mạnh đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tiêu cực lãng phí, chống suy thoái về tư tưởng đạo đức chính trị, đạo đức lối sống. Theo ông Thưởng, việc này củng cố niềm tin của dân đối với Đảng, Nhà nước, làm cho Đảng vững mạnh hơn, củng cố được năng lực lãnh đạo  của tổ chức Đảng. “Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra T.Ư đã thực hiện rất nghiêm túc, xử lý kỷ luật hơn 70 cán bộ cấp cao thuộc diện T.Ư quản lý”, ông Thưởng nói đồng thời cho rằng, đây là một con số cũng rất đau lòng của Đảng, bởi quá trình giám sát, quá trình tu dưỡng, rèn luyện còn chưa tốt nên có cán bộ sai phạm.

“Nhưng nó cũng nói lên một quyết tâm rất mạnh của Đảng, đó là dù ở cấp nào, sai phạm theo quy định của điều lệ Đảng sẽ bị xử lý theo quy định của điều lệ Đảng, vi phạm pháp luật đến mức độ phải xử lý theo quy định của pháp luật. Điều này làm cho niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng được nâng lên”, ông Thưởng nhấn mạnh.

Kiểm soát quyền lực

Nói về một trong những nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Võ Văn Thưởng cho rằng, phải tăng cường công tác xây dựng Đảng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống suy thoái trong Đảng, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, đặc biệt phải đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, tư duy nhiệm kỳ, bệnh thành tích, lãng phí, tiêu cực.

“Chúng ta cần hoàn thiện tốt các cơ chế để kiểm soát tốt quyền lực. Quyền lực giao cho một con người, cá nhân, tập thể thì phải có sự kiểm soát. Phải tăng cường giám sát để cán bộ không ngừng rèn luyện tu dưỡng, bởi vì bản chất con người, tính tình của con người không bất biến. Hôm nay tốt ngày mai chưa chắc đã tốt. Hôm nay đề bạt bổ nhiệm thì rất tốt nhưng khi có được vị trí quyền lực, tiếng nói có quyền, tiếng nói mang lại lợi ích, mà thiếu giám sát, thiếu tu dưỡng, thiếu kiểm soát của pháp luật thì dễ sử dụng cái đó để phục vụ cá nhân, phục vụ nhóm lợi ích”, ông Võ Văn Thưởng phân tích.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, vấn đề trên không chỉ ở Việt Nam mới có mà thế giới chỗ nào gặp phải. “Cái chính là làm sao kiểm soát chặt chẽ. Chỗ này, chỗ kia người ta bảo chỉ có thể chế của mình mới đẻ ra tham nhũng. Nói như thế nói bậy, không đúng. Thực tế trên thế giới, cả nước giàu nhất vẫn có chuyện tham nhũng, lương cao nhất công chức vẫn có chuyện đó. Nhưng người ta quản lý tốt hơn mình thì hạn chế được. Còn chúng ta trong thời gian qua quản lý chưa tốt”, ông Võ Văn Thưởng nói.

Cũng theo ông Võ Văn Thưởng quán triệt nguyên tắc dân là gốc, dân là trung tâm, dân là tác giả, là mục tiêu và cũng là đối tượng phục vụ của quá trình phát triển. “Nếu sự phát triển không mang lại đời sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân, không tạo ra sự ổn định trong đời sống tinh thần của người dân thì cái đó cũng chưa trọn vẹn. Ở đây tôi nói ý dân là gốc, không phải lấy dân làm gốc. Đôi khi hay nói sai là lấy dân làm gốc. Anh có muốn lấy hay không lấy thì dân vẫn là gốc”, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng đúc kết.

“Thanh niên giữ vai trò vô cùng quan trọng”

Theo ông Võ Văn Thưởng, trong thời gian tới cần bồi dưỡng sức dân, khơi dậy khát vọng phát triển, tinh thần yêu nước, khát vọng tự lực, tự cường của dân tộc và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy sức mạnh dân tộc, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của cả văn hóa, con người Việt Nam, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đặc biệt là thành tựu của cách mạng công nghiệp hiện đại hiện nay. “Và khi nói về con người, nguồn nhân lực, nói tới sức mạnh của khoa học công nghệ thì chắc chắn là thanh niên giữ vai trò vô cùng quan trọng”, ông Thưởng nói.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng