Tiếp thu ý kiến đóng góp tại ĐHĐB Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X

TPO - Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 là sự kiện chính trị quan trọng của sinh viên Việt Nam, được tổ chức vào tháng 12/2018 tại Hà Nội. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là đánh giá những kết quả thực hiện Nghị quyết của nhiệm kỳ vừa qua và xác định mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới (2018-2023).

Biểu trưng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên VN lần thứ X
Biểu trưng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên VN lần thứ X

Để tiếp thu ý kiến rộng rãi của hội viên, sinh viên và nhân dân, góp phần hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trước khi trình Đại hội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam công bố Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X.

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam mong nhận được ý kiến từ hội viên, sinh viên và các tầng lớp nhân dân từ ngày 07/11/2018  đến hết ngày19/11/2018.

Mọi ý kiến xin gửi về Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, qua Văn phòng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, địachỉ: số 64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội, điệnthoại: 024 62631849, email: vanphonghsvvn@gmail.com.

Nghiên cứu toàn văn dự thảo "Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần X" TẠI ĐÂY.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá