Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Sử dụng mọi biện pháp cần thiết để tự vệ

TPO - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, một khi chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc bị xâm phạm, Việt Nam sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để tự vệ và xử lý thắng lợi mọi tình huống xảy ra bằng sức mạnh chính nghĩa của toàn dân tộc.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Ảnh: Nguyễn Minh
Đại tướng Ngô Xuân Lịch. Ảnh: Nguyễn Minh

Tại Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam vừa diễn ra tại Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có bài diễn văn ôn lại truyền thống hào hùng của QĐND Việt Nam cùng nhiệm vụ bảo vệ độc lập dân tộc trong tình hình hiện nay.

Theo Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch, Việt Nam kiên trì chính sách quốc phòng mang tính chất hòa bình, tự vệ, được xây dựng và củng cố trên nền tảng sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân nhằm bảo đảm vững chắc cho sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

   
Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Sử dụng mọi biện pháp cần thiết để tự vệ - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng 6 tướng lĩnh Quân đội cấp cao vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng thời, nhất quán chủ trương giải quyết các vấn đề tồn tại, bất đồng và tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế; không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

 Thực hiện chính sách quốc phòng độc lập, tự chủ, Việt Nam đồng thời chú trọng phát triển, tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau, vì mục tiêu cao nhất là hòa bình, độc lập và phát triển.

 Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho biết, qua 30 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân, nền quốc phòng, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam ngày càng được củng cố và tăng cường. Tiềm lực, thế trận, lực lượng, cơ sở vật chất của nền quốc phòng không ngừng được củng cố, phát triển toàn diện, đồng bộ. Các khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố và thế trận phòng thủ của đất nước được bố trí và xây dựng phù hợp, vững chắc, chuyển hóa linh hoạt, thích ứng với các hình thái chiến tranh nếu xảy ra.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Sử dụng mọi biện pháp cần thiết để tự vệ - ảnh 2 Một số loại tên lửa đất đối không được trưng bày ở Bộ Quốc phòng dịp Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam.

 Đánh giá hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng luôn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định trong giai đoạn hiện nay, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho rằng các vấn đề về an ninh truyền thống và phi truyền thống, các hành động xâm hại chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, tranh chấp biển, đảo, tài nguyên tiếp tục diễn biến phức tạp…

 Tình hình đó đặt ra yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao đối với quốc phòng, an ninh, xây dựng QĐND và sự cần thiết phải tăng cường sức mạnh quốc phòng, quân sự để bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định cho sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch: Sử dụng mọi biện pháp cần thiết để tự vệ - ảnh 3 Một số loại xe tăng đang được biên chế trong QĐND Việt Nam, trong đó có dòng tăng hiện đại T-90SK

 QĐND Việt Nam là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm tới, chúng ta cần đẩy mạnh xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, để trong tương lai QĐND Việt Nam được xây dựng hiện đại cả về tổ chức, biên chế, vũ khí trang bị, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng thủ, bảo vệ Tổ quốc, đối phó thắng lợi với các hình thái chiến tranh.

 “Việt Nam kiên quyết, kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Song, một khi độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển, lợi ích quốc gia, dân tộc bị xâm phạm, Việt Nam sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để tự vệ; xử lý thắng lợi mọi tình huống xảy ra bằng sức mạnh chính nghĩa của toàn dân tộc”, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nói.

Thủ tướng yêu cầu xây dựng Quân đội có sức chiến đấu cao

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Quốc phòng cần chủ động nắm chắc tình hình, đánh giá và dự báo đúng các tình huống phức tạp có thể xảy ra, kịp thời tham mưu kế sách ngăn ngừa, loại bỏ các nguy cơ chiến tranh, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Người lính

Mới - Nóng