Đổi mới chế độ kế toán đơn vị dự toán, sự nghiệp trong quân đội

TPO - Ngày 8/11, tại Bộ tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng (BQP) tổ chức Hội nghị tập huấn Chế độ kế toán đơn vị dự toán, sự nghiệp trong BQP.

Ảnh: Băng Phương
Ảnh: Băng Phương
Tham dự hội nghị có hơn 500 cán bộ tài chính quân đội đến từ các đơn vị dự toán cấp 4 trở lên ở khu vực phía Nam. Đây là hội nghị thứ 4 kết thúc đợt tập huấn sau 3 hội nghị đã tổ chức tại Quân khu 3 và Nha Trang.
Hội nghị tập trung vào 4 chuyên đề: Tổng quan về chế độ kế toán đơn vị dự toán, sự nghiệp trong BQP; Hệ thống tài khoản kế toán và hạch toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu; Hệ thống chứng từ kế toán và sổ kế toán; Hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán. Cuối hội nghị, cán bộ Cục tài chính/BQP đã giải đáp kịp thời, đầy đủ những ý kiến, thắc mắc của đại biểu tham dự về những nội dung được tập huấn.

Hội nghị lần này đã tập trung giới thiệu những nội dung đổi mới cơ bản Chế độ kế toán đơn vị dự toán, sự nghiệp trong BQP theo quyết định của Cục tài chính/BQP (gọi tắt là CĐKT 5555).
So với chế độ kế toán 709 trước đây, CĐKT 5555 có những thay đổi căn bản về hệ thống tài khoản kế toán và phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Kế toán phải hạch toán nhiều bút toán đồng thời hơn so với trước đây như: Hạch toán đồng thời chi phí với doanh thu; kế toán tài chính (trong bảng) đồng thời với kế toán phục vụ quyết toán kinh phí (ngoài bảng)...
CĐKT 5555 quy định về phản ánh, ghi chép, quản lý dòng tiền gửi kho bạc, ngân hàng, tiền mặt và các chi phí trực tiếp chỉ phản ánh trên các tài khoản ngoài bảng có liên quan những nghiệp vụ kinh tế phát sinh là những dòng tiền thực (các khoản tạm ứng, thực chi) được thực hiện trên các tài khoản kế toán ngoài bảng để lập báo cáo quyết toán ngân sách. Quy định về phản ánh, ghi chép, quản lý các khoản tạm chi: Doanh thu, chi phí; các khoản phải thu, phải trả; các nguồn tài chính hợp pháp khác theo phương pháp “dồn tích” được thể hiện trên các tài khoản trong bảng có liên quan để lập báo cáo tài chính.

Sự thay đổi này một mặt phù hợp với các quy định của Luật kế toán, Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp của Bộ tài chính, mặt khác còn phù hợp với đặc thù của công tác quản lý tài chính, tài sản của BQP.

Thời điểm áp dụng CĐKT 5555 từ ngày 1/1/2019. Cùng với đợt tập huấn này, Cục tài chính/BQP đang tổ chức đợt hội nghị tập huấn Hướng dẫn sử sụng phần mềm kế toán dự toán trong BQP theo CĐKT 5555 từ ngày 5/11 đến 26/12.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Người lính

Mới - Nóng