Học viện Kỹ thuật Quân sự tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng

TPO - Năm học 2017-2018, Học viện Kỹ thuật Quân sự đã triển khai thực hiện 23 đề tài cấp quốc gia, 32 đề tài, nhiệm vụ cấp Bộ.

Lãnh đạo Học viện Kỹ thuật Quân sự trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm học 2017-2018
Lãnh đạo Học viện Kỹ thuật Quân sự trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm học 2017-2018

Tại Hà Nội, Học viện Kỹ thuật Quân sự tổ chức hội nghị tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng năm học 2017-2018. Trung tướng Nguyễn Công Định, Giám đốc Học viện chủ trì hội nghị.

Năm học 2017-2018, Học viện phát động và triển khai nghiêm túc phong trào Thi đua Quyết thắng năm học 2017-2018 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”, góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học viên, chiến sĩ.

Trong hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH), Học viện đã triển khai thực hiện 23 đề tài cấp quốc gia, 32 đề tài, nhiệm vụ cấp Bộ, 13 đề tài, nhiệm vụ cấp ngành và 82 đề tài cấp cơ sở; mở mới 8 đề tài cấp quốc gia, 16 đề tài, nhiệm vụ cấp Bộ, 3 đề tài, nhiệm vụ cấp ngành, 8 đề tài hợp tác quốc tế về NCKH. Phong trào NCKH của học viên, sinh viên tiếp tục được đẩy mạnh, có 214 đề tài được nghiệm thu, nhiều đề tài có chất lượng tốt, được đánh giá cao, trong đó có 31 đề tài đạt xuất sắc, 66 đề tài đạt loại giỏi…

Học viện Kỹ thuật Quân sự tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng - ảnh 1 Phong trào thi Olympic thu hút đông đảo học viên, sinh viên tham gia và giành nhiều giải cao tại các kỳ thi toàn quân, toàn quốc. Năm học 2017-2018, học viên, sinh viên của Học viện đã đạt được 15 giải nhất, nhì, ba đồng đội; 93 giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cá nhân…

Gắn liền với phong trào thi đua dạy tốt của đội ngũ giáo viên, phong trào thi đua học tốt ở học viên, sinh viên luôn được đẩy mạnh; nhiều lớp, đại đội có kết quả học tập 100% khá, giỏi, xuất sắc. Thành tích học tập của học viên, sinh viên được khẳng định với 45 “Học viên xuất sắc”, 95 “Học viên học giỏi”, 7 “Học viên học tốt”, gần 100 “Sinh viên giỏi”, gần 300 “Sinh viên khá”. Đây là những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua học tốt của học viên, sinh viên Học viện.

Đáp ứng yêu cầu cách mạng 4.0
Hội nghị xác định, năm học 2018-2019, Học viện báo cáo và triển khai thực hiện Đề án Quy hoạch và phát triển Học viện đến năm 2030 và những năm tiếp theo, thực hiện Chương trình hành động đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghiệp 4.0 và tiếp tục triển khai các chủ trương, biện pháp về giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng đội ngũ… theo các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ IX xác định.
Theo đó, Học viện tiếp tục đổi mới, phát huy sức mạnh tổng hợp nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục đào tạo và NCKH, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới. Nghiên cứu, xây dựng các chuyên ngành đào tạo theo định hướng nghiên cứu, các chương trình đào tạo kỹ sư tài năng quân sự.
Học viện Kỹ thuật Quân sự tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng - ảnh 2 Lãnh đạo Học viện Kỹ thuật Quân sự trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng năm học 2017-2018
Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao trình độ ngoại ngữ của cán bộ, giảng viên, học viên. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy; tăng cường giảng dạy, sinh hoạt học thuật bằng tiếng Anh; đẩy mạnh thực hành, thực tập cho học viên hệ kỹ sư quân sự. Đẩy mạnh xây dựng và phát triển các bộ môn, xây dựng đội ngũ nhà giáo và các hướng học thuật, nghiên cứu khoa học. Tích cực nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh.
Triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp. Bám sát định hướng khoa học công nghệ của Bộ Quốc phòng, của Nhà nước, nhu cầu thực tiễn của đơn vị và xã hội, tập trung vào các hướng hiện đại hóa quân đội để đề xuất, mở mới các đề tài NCKH…

Cùng chuyên mục

Xem thêm Người lính

Mới - Nóng