Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

TPO - Sáng 7/12, tại Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2020, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam, sáng 7/12
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam, sáng 7/12

Tại phiên khai mạc Hội nghị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - Thượng tướng Phan Văn Giang đã trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2011; Tổng cục trưởng Tổng cục II thông báo tóm tắt tình hình thế giới, khu vực, trong nước liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2020. Chiều nay, hội nghị tiếp tục làm việc và tổ chức phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2021.

Theo Thượng tướng Phan Văn Giang, năm 2021, nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc có bước phát triển mới, từ đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã xác định phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

 Đó là chủ động dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án và các luật đã được Quốc hội thông qua.

Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất - ảnh 1 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Quân đội nhân dân Việt Nam, sáng 7/12

 Phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động hiệu quả các nguồn lực, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng hoạt động khu vực phòng thủ và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; làm tốt công tác giáo dục quốc phòng, an ninh; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn cả nước.

 Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng và các địa bàn trọng điểm; bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, hoạt động kinh tế biển, sẵn sàng xử lý tốt các tình huống; phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Giữ nghiêm kỷ luật Đảng

 Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Kế hoạch của Bộ Quốc phòng thực hiện nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về tổ chức lực lượng, bảo đảm vũ khí trang bị cho Quân đội và Tổng kết thực hiện Kết luận số 16 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu trong toàn quân.

 Đổi mới quy trình, chương trình đào tạo và thực hiện xây dựng nhà trường thông minh. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2021.

Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất - ảnh 2 Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại hội nghị

 Thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy chế, quy trình công tác cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm lớn của đất nước, Quân đội.

 Tiến hành có hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ và phong trào Thi đua Quyết thắng, các đợt thi đua cao điểm. Thực hiện tốt công tác tư pháp, thanh tra, pháp chế, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; tập trung giải quyết các vụ án đúng pháp luật; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng.

Quân đội đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất - ảnh 3 Thượng tướng Phan Văn Giang trình bày báo cáo tại hội nghị

 Tích cực đổi mới phương thức bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ, ưu tiên các đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo. Đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, phòng, chống dịch bệnh, nâng cao đời sống bộ đội. Bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật đầy đủ, đồng bộ, kịp thời cho các nhiệm vụ; triển khai đồng bộ, có hiệu quả đề án về bảo đảm kỹ thuật, phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh. Đẩy nhanh tiến độ cơ cấu lại, cổ phần hóa doanh nghiệp Quân đội, nâng cao hiệu quả sản xuất, xây dựng kinh tế của Quân đội và hoạt động của các đoàn kinh tế - quốc phòng.

 Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng. Chủ động tham gia các cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương; thúc đẩy quan hệ, hợp tác quốc phòng song phương; ưu tiên các nước có biên giới liền kề, các nước ASEAN, các nước lớn và các nước bạn bè truyền thống. Chuẩn bị mọi mặt đưa đội Công binh đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; mở rộng hợp tác Liên minh châu Âu và triển khai hiệu quả Hiệp định FPA.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân

Sáng 7/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2020. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Quân ủy Trung ương họp bàn nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 2021

Sáng 30/11, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị Quân ủy Trung ương đã thảo luận nhiều vấn đề quân sự - quốc phòng quan trọng.
 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Người lính

Cùng chủ đề

Mới - Nóng