Quân ủy Trung ương chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019

TPO - Ngày 7/1, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2019.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc tại hội nghị
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc tại hội nghị

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương dự hội nghị. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương…

Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách

Năm 2018, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; bám sát thực tiễn,  phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới, chỉ đạo toàn quân hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, tập trung đột phá thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác; trong đó, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nổi bật là đã chủ động, nhạy bén tham mưu với Đảng, Nhà nước có quyết sách đúng đắn, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ; đề xuất ban hành và triển khai thực hiện các chiến lược, đề án về quân sự, quốc phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài.

Quân ủy Trung ương chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019 - ảnh 1 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự hội nghị
Triển khai thực hiện Kết luận 16 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội, bước đầu đạt một số kết quả quan trọng. Tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; nền chính quy có chuyển biến tích cực. Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên; làm tốt quy hoạch cán bộ chiến dịch, chiến lược.

Toàn quân phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng được mở rộng, có chiều sâu, hiệu quả thiết thực. Đổi mới cơ chế quản lý tài chính; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tài sản Quân đội. Thực hiện có hiệu quả công tác hậu cần, kỹ thuật, đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng và các mặt công tác khác. Chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Quân đội được nâng lên, toàn quân đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiên định, vững vàng tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, khắc phục khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội

Tại hội nghị, Quân ủy Trung ương đã tiến hành tham gia đóng góp ý kiến với tập thể Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, các đồng chí trong Thường vụ Quân ủy Trung ương và các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương là thứ trưởng Bộ Quốc phòng; cho ý kiến vào các dự thảo văn bản sơ kết 5 năm thực hiện một số nghị quyết của Quân ủy Trung ương.

Về phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019, hội nghị xác định: Lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; tiếp tục xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp, trình độ, sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các kết luận, nghị quyết, đề án của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ về quân sự, quốc phòng; hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các nghị quyết, chỉ thị khác của Trung ương, Quân ủy Trung ương. Xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; lãnh đạo toàn quân kiên định, vững vàng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chỉ đạo hoàn thiện và trình Quốc hội thông qua một số dự án Luật và triển khai dự án luật mới. Chỉ đạo thành lập mới, tổ chức lại điều chỉnh tổ chức lại một số cơ quan, đơn vị theo hướng tinh, gọn, mạnh theo hướng giảm 10% biên chế cơ quan chiến dịch, chiến lược.

Thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển giáo dục đào tạo trong quân đội giai đoạn 2016-2020; hoàn thiện quy hoạch hệ thống nhà trường quân đội, đổi mới nội dung chương trình theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho cán bộ quân đội; triển khai Đề án đầu tư “Nhà trường thông minh, tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0”.

Chỉ đạo quyết liệt thực hiện đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội đến năm 2020, điều chỉnh một số nội dung trong đề án phù hợp với thực tiễn. Thực hiện có hiệu quả đề án 701 về khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh ở Việt Nam. Chăm lo, đào tạo bồi dương nguồn nhân lực và bảo đảm cơ sở vật chất cho các hoạt động đối ngoại quốc phòng nhất là khi Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Người lính

Cùng chủ đề

Mới - Nóng