Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng

TPO - Sáng 4/1, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học và Công nghệ Bộ Quốc phòng đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp quốc gia do Đại tướng Ngô Xuân Lịch Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm chủ nhiệm đề tài.

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng

Đề tài mang tên “Tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng và vận dụng xây dựng chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự Việt Nam trong thời kỳ mới” do Viện Chiến lược Quốc phòng chủ trì thực hiện. Tham dự buổi nghiệm thu đề tài có lãnh đạo Hội đồng Lý luận T.Ư; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Tại buổi nghiệm thu, các tham luận đều thống nhất đánh giá: Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam; trong đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng bao gồm những vấn đề lý luận có tính hệ thống, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân ta. Việc nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng và vận dụng xây dựng chiến lược quốc phòng, chiến lược quân sự Việt Nam trong thời kỳ mới là vấn đề có ý nghĩa cơ bản, cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài là công trình khoa học cấp quốc gia có nội dung nghiên cứu toàn diện, hàm lượng khoa học cao, phạm vi ảnh hưởng rộng, giàu tính thực tiễn. Đề tài được triển khai nghiên cứu công phu, bảo đảm chất lượng, đúng quy trình và tiến độ thời gian góp phần cung cấp những luận cứ khoa học trong việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hội đồng Khoa học và Công nghệ đã kết luận, đánh giá đề tài đạt loại xuất sắc.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Người lính

Cùng chủ đề

Mới - Nóng