Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay (P2)

TPO - Đêm Bán kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020 sẽ vô cùng kịch tích khi Top 60 thí sinh đều xinh đẹp, tài năng và có chỉ số đẹp.
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay (P2) - ảnh 1 Thí sinh Lê Trúc Linh, SBD: 077, Chiều cao: 1m73, Số đo: 81 - 63 – 88
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay (P2) - ảnh 2 Lê Thị Phương Đoan, SBD: 142, Chiều cao: 1m70, Số đo: 81 - 61 - 91
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay (P2) - ảnh 3 Lê Thị Kim Ngân, SBD: 072, Chiều cao: 1m74, Số đo: 80 - 65 - 90
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay (P2) - ảnh 4 Nguyễn Thị Trân Châu, SBD: 135, Chiều cao: 1m68, Số đo: 79 - 58 – 88
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay (P2) - ảnh 5 Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, SBD: 035, Chiều cao: 1m70, Số đo: 85 - 62 – 90
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay (P2) - ảnh 6 Phạm Ngọc Phương Anh, SBD: 045, Chiều cao: 1m77, Số đo: 82 - 61 – 90
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay (P2) - ảnh 7 Lâm Hà Thủy Tiên, SBD: 031, Chiều cao: 1m65, Số đo: 82 - 59 – 89
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay (P2) - ảnh 8 Nguyễn Thùy Trang, SBD: 378, Chiều cao: 1m74, Số đo: 84 - 67 – 100
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay (P2) - ảnh 9 Đặng Phương Nhung, SBD: 249, Chiều cao: 1m66, Số đo: 74 - 61 – 88
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay (P2) - ảnh 10 Nguyễn Thảo Vi, SBD: 462, Chiều cao: 1m66, Số đo: 78 - 62 – 84
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay (P2) - ảnh 11 Đinh Thị Thu Uyên, SBD: 369, Chiều cao: 1m68, Số đo: 82 - 63 – 91
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay (P2) - ảnh 12 Ngô Thị Hương Lan, SBD: 356, Chiều cao: 1m69, Số đo: 83 - 62 – 90
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay (P2) - ảnh 13 Võ Thị Ý Nhi, SBD: 382, Chiều cao: 1m69, Số đo: 80 - 66 – 90
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay (P2) - ảnh 14 Ngô Thị Diệu Ngân, SBD: 392, Chiều cao: 1m67, Số đo: 78 - 59 – 88
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay (P2) - ảnh 15 Nguyễn Thị Hoài Thương, SBD: 345, Chiều cao: 1m70, Số đo: 78 - 66 – 88
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay (P2) - ảnh 16 Nguyễn Thị Minh Trang, SBD: 232, Chiều cao: 1m68, Số đo: 82 - 65 – 93
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay (P2) - ảnh 17 Hoàng Thùy Anh, SBD: 426, Chiều cao: 1m71, Số đo: 87 - 65 – 98
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay (P2) - ảnh 18 Vũ Quỳnh Trang, SBD: 278, Chiều cao: 1m70, Số đo: 79 - 60 – 89
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay (P2) - ảnh 19 Nguyễn Tú Uyên, SBD: 281, Chiều cao: 1m70, Số đo: 85 - 69 – 94
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay (P2) - ảnh 20 Phạm Thị Thùy Dương, SBD: 457, Chiều cao: 1m75, Số đo: 80 - 65 – 93
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay (P2) - ảnh 21 Nguyễn Khánh Ly, SBD: 237, Chiều cao: 1m68, Số đo: 80 - 62 – 88
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay (P2) - ảnh 22 Ngô Thị Thu Hương, SBD: 305, Chiều cao: 1m72, Số đo: 86 - 61 – 87
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay (P2) - ảnh 23 Hoàng Tú Quỳnh, SBD: 419, Chiều cao: 1m67, Số đo: 85 - 58 – 90
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay (P2) - ảnh 24 Đỗ Thị Hà, SBD: 245, Chiều cao: 1m72, Số đo: 80 - 63 – 89
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay (P2) - ảnh 25 Nguyễn Thị Thanh Thủy, SBD: 445, Chiều cao: 1m67, Số đo: 82 - 61 – 93
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay (P2) - ảnh 26 Lê Lan Chi, SBD: 400, Chiều cao: 1m68, Số đo: 78 - 60 – 90
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay (P2) - ảnh 27 Nguyễn Vân Anh, SBD: 267, Chiều cao: 1m72, Số đo: 81 - 66 – 91
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay (P2) - ảnh 28 Phạm Thị Ngọc Ánh, SBD: 322, Chiều cao: 1m70, Số đo: 77 - 59 – 91
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay (P2) - ảnh 29 Mai Ngọc Minh, SBD: 216, Chiều cao: 1m76, Số đo: 87 - 69 – 100
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay (P2) - ảnh 30 Nguyễn Võ Phương Thúy, SBD: 295, Chiều cao: 1m69, Số đo: 78 - 64 – 92
Nhìn gần nhan sắc Top 60 Hoa hậu Việt Nam 2020 trước thềm Bán kết tối nay (P2) - ảnh 31 Đặng Vân Ly, SBD: 228, Chiều cao: 1m76, Số đo: 85 - 65 - 95

Cùng chuyên mục

Xem thêm Hoa Hậu

Cùng chủ đề

Mới - Nóng