Một số trường đại học công bố đề án tuyển sinh riêng

Một số trường đại học công bố đề án tuyển sinh riêng

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo quy định tuyển sinh cao đẳng đại học chính quy giai đoạn 2014-2016, nhiều trường đại học, cao đẳng công lập và ngoài công lập đã gửi đề án tuyển sinh riêng về Bộ, trong đó có nhiều trường chủ trương thực hiện ngay từ năm 2014.

Khám phá