Đề xuất thêm một điều về thế hệ trẻ Việt Nam

TP - Phát biểu tại Hội nghị lấy ý kiến các tổ chức thành viên và một số tổ chức chính trị - xã hội góp ý vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 do Ủy ban Trung ương MTTQ VN tổ chức hôm 27-2, Bí thư Trung ương Đoàn Dương Văn An cho rằng, thanh niên là lực lượng quan trọng hàng đầu trong phát triển kinh tế xã hội.

> Góp ý sửa Hiến pháp: Để dân bầu Chủ tịch nước
> Nhân dân phải kiểm soát được quyền lực nhà nước
> Đề xuất mở rộng cách thức dân chủ trực tiếp

Lịch sử các nước trên thế giới và lịch sử Việt Nam đã chứng minh điều này. Mác, Ăng-ghen cũng nhấn mạnh rằng, do những điều kiện xã hội mà thanh niên bao giờ cũng là lực lượng quan trọng trong phát triển. Chủ tịch Hồ Chí Minh trong di chúc cũng có mệnh đề về việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc làm vô cùng quan trọng.

Trong thực tiễn, thanh niên Việt Nam đã có đóng góp cho công cuộc bảo vệ tổ quốc và xây dựng đất nước. Quốc hội có Luật Thanh niên.

Hiến pháp 1992 cũng có 1 chương về giáo dục, đào tạo và tạo điều kiện cho thanh niên phát triển. Tuy nhiên, nghiên cứu 11 chương, 124 điều của Hiếp pháp sửa đổi không có một ý nào nhắc đến quyền và nghĩa vụ của thế hệ trẻ.

Anh Dương Văn An đề xuất bổ sung thêm điều 63 về thế hệ trẻ Việt Nam: “Gia đình, nhà nước và xã hội bảo vệ, chăm lo, giáo dục đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam trở thành công dân tốt và nguồn nhân lực có chất lượng cao.

Thế hệ trẻ Việt Nam phải ra sức học tập, rèn luyện, có lý tưởng cách mạng, đạo đức cách mạng và sức khỏe cường tráng để tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, hội nhập quốc tế”.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Học sinh sinh viên

Mới - Nóng

Khám phá